CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė1
Telefonas: +370 52613083
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=424828
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus Balsių progimnazijos darbo projekto parengimas ir rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Vilniaus Balsių progimnazijos darbo projekto parengimą ir rangos darbus, kurie turi būti atliekami taikant statinio informacinį modeliavimą BIM.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 5829744.58  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas, vadovaudamasis UAB „Projektų rengimo centras“ parengtu techniniu projektu Nr. 587-TP „Mokslo paskirties pastato (7.11) Vilniaus Balsių progimnazijos filialo (skyriaus) Balsių g., sklype Un. Nr. 4400-0647-0666, Vilniuje, statybos projektas“, turės parengti darbo projektą ir atlikti naujo mokslo paskirties pastato, kitų statinių statybos darbus, sklypo sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų tiesimo darbus ir kitus statybos darbus bei suteikti kitas paslaugas, reikalingas Projekto įgyvendinimui. Įrengiant statybvietę perkančiosios organizacijos pavedimu tiekėjas turės užtikrinti apsaugą, įrengiant mažiausiai 1 vaizdo kamerą su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo perkančiajai organizacijai ir Projekto valdytojui. Perkančiosios organizacijos pavedimu, tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą. Rengiant Darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaiga gali būti pratęsta iki 3 mėn. laikotarpiui. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo įvertinti iki Pirkimo pradžios ir (ar) aplinkybės Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus.
Statinių grupės: negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys:
• Bendrieji statybos darbai:
- Žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas);
- Statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas;
- Hidroizoliacija;
- Stogų įrengimas;
- Apdailos darbai.
• Specialieji statybos darbai:
- Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- Šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas;
- Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
- Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
- Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
- Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad Darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 291 500,00 EUR sumai, jį pervedant per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AB banke, arba banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-11-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-11-20
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiui privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į įgaliotosios organizacijos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 116 600,00 EUR sumai arba pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – pasiūlymo galiojimo banko garantiją elektronine forma 116 600,00 EUR sumai arba pateikti draudimo bendrovės išduotą pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą elektronine forma 116 600,00 EUR sumai pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?