CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Asmuo ryšiams: Vytautas Dzikaras
Telefonas: +370 52327742
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=399501
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231221  -  Centrinio dujotiekio statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

AB „Amber Grid“ organizuoja dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą, pirkimą ir kviečia dalyvauti jame bei pateikti savo paraišką ir pasiūlymą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231221  -  Centrinio dujotiekio statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Statomos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) dalies, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, trasos ilgis ~165 km, skersmuo DN700. Dujotiekis suprojektuotas Širvintų r., Vilniaus r., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Alytaus r., Marijampolės ir Lazdijų r. savivaldybių teritorijoje. Darbų pradžia/prisijungimo vieta – Jauniūnų dujų kompresorių stoties uždarymo įtaisų technologinė aikštelė Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, darbų pabaiga – Lietuvos ir Lenkijos valstybinė siena, Būdviečio seniūnija, Lazdijų rajono savivaldybė.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-02-14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Rangovas turi teisę prašyti pratęsti atskirus darbų įvykdymo terminus, nurodytus pirkimo sąlygų B priedo 4.2 punkte, tik esant pirkimo sąlygų B priedo 4.4 punkte išvardintoms aplinkybėms, išskyrus atvejus, kai tokios aplinkybės yra sąlygotos nuo Rangovo priklausančių ar jo atsakomybei priskirtinų priežasčių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/multi-country/8.5-0046-pllt-p-m-14
II.2.14)

Papildoma informacija

Šis pirkimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. 2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad rangovai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio rangovo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas besąlygine ir neatšaukiama garantija, išduota banko, kuris garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažiau nei bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – A-, Fitch – A-, Moody’s – A3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – ne mažesnis kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Perkantysis subjektas moka (bei kompensuoja Statybvietėje rastų sprogmenų pašalinimo pagrįstas tiesiogines išlaidas, jei tokių būtų), Rangovui 1 kartą per mėnesį, Rangovo išrašytos sąskaitos faktūros pagrindu. Mokėjimus Rangovui pagal pateiktas sąskaitas faktūras Perkantysis subjektas atlieka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio punkto reikalavimus atitinkančios sąskaitos faktūros gavimo dienos.
Derybų metu galima derėtis dėl šių nuostatų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateiktos pirkimo sąlygų B priede.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilniaus
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?