CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ugdymo plėtotės centras
302430498
M. Katkaus g. 44
Vilnius
09217
LT
Asmuo ryšiams: Antanas Kučikas
Telefonas: +370 2109821
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.upc.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=411846
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

RUSŲ GIMTOSIOS KALBOS 5 KLASĖS VADOVĖLIO RANKRAŠČIO, SKIRTO BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOMS MOKYKLOMS TAUTINĖS MAŽUMOS KALBA, PARENGIMO ARBA ADAPTAVIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80520000  -  Mokomosios priemonės
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

PERKAMOS RUSŲ GIMTOSIOS KALBOS 5 KLASĖS VADOVĖLIO RANKRAŠČIO, SKIRTO BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOMS MOKYKLOMS TAUTINĖS MAŽUMOS KALBA, PARENGIMO ARBA ADAPTAVIMO PASLAUGOS
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

80520000  -  Mokomosios priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rusų gimtosios kalbos 5 klasės vadovėlio rankraščio, skirto bendrojo ugdymo programas vykdančioms mokykloms tautinės mažumos kalba, parengimo arba adaptavimo paslaugos. Teikėjas turi parengti arba adaptuoti 5 klasės rusų gimtosios kalbos vadovėlį, skirtą bendrojo ugdymo programas vykdančioms mokykloms tautinės mažumos kalba.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-01-14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis. Jeigu paslaugų teikėjas nesuteiks paslaugų, jas suteiks netinkamai arba kitaip nevykdys sutartyje nustatytų įsipareigojimų, turės sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo sutartyje nurodytos sutarties kainos. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku paslaugų gavėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia paslaugų teikėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti.
Paslaugų teikėjas, nesuteikęs paslaugų sutartyje nustatytais terminais, moka paslaugų gavėjui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku tinkamai nesuteiktos paslaugų kainos.
Paslaugų gavėjas, uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje sutartyje numatytais terminais, paslaugų teikėjo reikalavimu, moka paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-24
Vietos laikas:  10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus miesto apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-07-26
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?