CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga CPO LT
302913276
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Asmuo ryšiams: Rosita Lengvenienė
Telefonas: +370 52000836
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpo.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=422658
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą, 3-as kvietimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

98310000  -  Skalbimo ir sauso valymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau - DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 6000000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

98310000  -  Skalbimo ir sauso valymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarus kiekis per maksimalų numatomų sudaryti preliminariųjų sutarčių galiojimo laikotarpį (48 mėn.) – 125 specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymų CPO LT elektroniniame kataloge. Užsakymų skaičius priklauso nuo perkančiųjų organizacijų poreikio.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 6000000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis galioja 6 mėn. Suėjus šiam terminui, jis automatiškai pratęsiamas papildomam 6 mėn. laikotarpiui jei sutarties Šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti sutartį. Nesutikimas turi būti pareiškiamas vienos iš Šalių pranešimu ne vėliau kaip prieš 20 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Bendras sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygos nurodytos 2014-10-24 skelbime apie DPS sukūrimą (Pirkimo Nr. 156914) bei 2014-10-28 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2014/S 207-367081
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)

Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį su užsakovu, tiekėjas moka CPO LT baudą, lygią 150 (vienam šimtui penkiasdešimt) Eur už nesudarytą Pagrindinę sutartį.
2. Nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminarioje sutartyje numatytų aplinkybių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą, lygią 1500 (vienam tūkstančiui penkiems šimtams) Eur.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  999
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 207-367081
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-10-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-10-24
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas dinaminėje pirkimo sistemoje „„Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (Pirkimo Nr. 156914) (toliau – DPS), paskelbtoje 2014-10-24 (bei 2014-10-28 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2014/S 207-367081), todėl pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusia iki 2017-07-01 (toliau - VPĮ). Pagal DPS pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas pirkime lygiomis teisėmis gali dalyvauti tik Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytos socialinės įmonės.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?