CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191676548
Švitrigailos g. 10
Vilnius
LT-03223
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Balaišienė
Telefonas: +370 52394425
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ndt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=398608
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Asmeninių asistentų mokymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama specialistų, kurie vykdys asmeninio asistento funkcijas, mokymų organizavimo paslauga. Numatomas bendras mokymų dalyvių skaičius – 200 asmeninių asistentų iš visų Lietuvos regionų
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama specialistų, kurie vykdys asmeninio asistento funkcijas, mokymų organizavimo paslauga. Numatomas bendras mokymų dalyvių skaičius – 200 asmeninių asistentų iš visų Lietuvos regionų. Paslaugos tikslas – organizuoti ir pravesti asmeninių asistentų profesinę kompetenciją didinančius mokymus (teorinius ir praktinius) tema „Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms“. Mokymų trukmė – 24 ak. val.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant būtinybei, paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip du mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas privalo turėti specialistų komandą, kurie turi tenkinti nurodytus minimalius reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo turėti lektorius, kurie turi turėti:
a) ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities psichologijos ir/arba socialinio darbo ir/arba socialinės politikos krypties (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
b) ne mažesnę nei 2 metų praktinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais negalią ir / arba ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.
c) per pastaruosius 3 metus turi būti vedęs ne mažiau kaip tris 16 ak. val. trukmės mokymus. Mokymų vedimo patirtis turi būti įgyta bent vienoje iš šių sričių: darbo ypatumai teikiant paslaugas asmeniui, turinčiam negalią, socialinės atskirties grupių integravimas į bendruomenę, neįgalaus asmens savarankiškumo atstatymas, pagalba šeimai, turinčiai asmenį su negalia, alternatyvių institucinei globai paslaugų teikimas bendruomenėje, žmogaus teisių užtikrinimas.
3. Tiekėjo specialisto, vadovaujančio komandai ir atsakingo už paslaugų sutarties vykdymą, t. y. Projekto vadovo kvalifikacija privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
a) turi turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį mokymo paslaugų organizavimo srityje;
b) turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų projektų vadovavimo darbo patirtį.
4. Tiekėjo specialisto, atsakingo už mokymų organizavimo logistiką, ataskaitų rengimą, t. y. Mokymų organizatoriaus kvalifikacija privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
a) turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų mokymo projektų koordinavimo bei veiklos organizavimo darbo patirtį.
1. Pateikiama:
1) Vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodytos siūlomų specialistų pareigos, kvalifikacinio reikalavimo eilės numeris, vardai, pavardės.
2. Pateikiama:
1) Tiekėjas būdamas savo srities profesionalu priima sprendimą, koks lektorių skaičius yra reikalingas tam, kad būtų įvykdyta pirkimo sutartis ir pateikia pasirinkto lektorių skaičiaus pagrindimą, įrodantį, jog pasirinktas lektorių skaičius yra pakankamas įvykdyti sutartį.
2) Gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti pateikta informacija apie specialistų patirtį, nurodant darbovietės pavadinimą, darbo pobūdį, metus kuomet buvo dirbta nurodytoje darbovietėje ir joje įgyta patirtis, kada buvo vesti mokymai ir akademinių valandų skaičių.
3) Išsilavinimą liudijančių dokumentų, pažymėjimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos.
4) Santuokos/ištuokos liudijimo kopija, jeigu išsilavinimą pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta pavardė nesutampa su šiuo metu esančio pavarde.
3. Pateikiama:
1) Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti pateikta informacija apie specialisto patirtį mokymo paslaugų organizavimo srityje, nurodant darbovietės pavadinimą, metus ir darbo pobūdį, bei informaciją apie projektus / mokymus, kuriems specialistas vadovavo, nurodant užsakovus, projektų / mokymų pavadinimus ir metus kuomet buvo vadovauta.
4. Pateikiama:
1) Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti pateikta informacija apie specialisto patirtį koordinuojant projektus ar mokymo veiklą, nurodant užsakovus, projektų / mokymų pavadinimus ir metus kuomet jie buvo koordinuojami.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 10 proc. nuo preliminarios Sutarties su PVM kainos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-30
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-30
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Švitrigailos g. 10, Vilnius, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tie tiekėjai, kurie registruoti CVP IS. Registracija CVP IS nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-05-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?