CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Violeta Knietienė
Telefonas: +370 45452332
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipedos-r.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=412524
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gargždų muzikos mokyklos paprastojo remonto darbai įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0003
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gargždų muzikos mokyklos paprastojo remonto darbai įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0003
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gargždų m. Kvietinių g. 2
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Gargždų muzikos mokyklos paprastojo remonto darbai įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0003:
1. Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas, esamą dangą keičiant neasbestine lakštų danga - ne mažiau kaip 745m2;
2. Fasado sutvarkymas - atnaujinimas - ne mažiau kaip 821m2;
3. ŽN panduso įrengimas - 1 komp.;
4. Rūbinės - spintos įrengimas - 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0003

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo.
2. Šiam pirkime naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).
3. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (pavyzdžiui, tiekėjas remiasi kito subjekto pajamomis), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
4. Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminaraus laimėtojo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Visi Darbai turi būti atlikti ir užbaigti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuojamas atliktų Darbų perdavimas Užsakovui.
2. Nurodytas Darbų atlikimo terminas negalės būti pratęstas.
3. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
4. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir pašalinus Darbų priėmimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio atliktų Darbų akto pasirašimo dienos ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 5 proc. nuo galutinės Sutarties kainos (eurais su visais mokesčiais).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-16
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-11-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-16
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 316 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūroje nedalyvauja.
2. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai.
3. Į vokų plėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS sistemoje, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija nemokama.
2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tiekėjai savo iniciatyva gali pasirašyti teikiamą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos rajono apylinkės teismas
Klaipėdos g. 1
Gargždai
96130
LT
Telefonas: +370 46246470
Interneto adresas: https://klaipedos.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-08-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?