CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 67581462
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Magistralinio duomenų perdavimo tinklo išplėtimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32522000  -  Telekomunikacijų įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – magistralinio duomenų perdavimo tinklo išplėtimas, atliekamas Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 3 priede.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  4938900.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45314000  -  Telekomunikacijų įrangos įrengimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – magistralinio duomenų perdavimo tinklo išplėtimas, atliekamas Lietuvos Respublikoje.
Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimo neskaidymo į pirkimo dalis pagrindimas: pirkimo neskaidant į dalis nesumažinama tiekėjų konkurencija; pirkimą skaidyti į dalis netikslinga dėl pirkimo objekto specifikos; išskaidžius perkančiajai organizacijai sutarčių vykdymas taptų per daug brangus ir itin sudėtingas arba neįmanomas techniniu požiūriu (techninėje specifikacijoje nurodytos prekės ir jų įrengimui reikalingos paslaugos tarpusavyje susiję, prekes tiekiant ir su jomis susijusias paslaugas atliekant keliems skirtingiems tiekėjams perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, koordinavimas, bei tiekiamos prekės ir paslaugos tarpusavyje būtų technologiškai nesuderinamos), didelė rizika, kad prekių ir susijusių paslaugų pirkimu siekiamas tikslas būtų iš viso nepasiektas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Įrangos techniniai privalumai (T2)  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Magistralinio tinklo plečiamumas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra", projekto pavadinimas "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra", Projekto kodas NR. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 083-186457
2018-620279

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-10

Pavadinimas: Magistralinio duomenų perdavimo tinklo išplėtimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-10-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu UAB „ATEA“ ir WhiteBit, UAB
122588443
J. Rutkausko g. 6, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
WhiteBit, UAB
304522397
Žirmūnų g. 9-100, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  4938900.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?