CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=426532
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbo pirštinių pirkimas
Nuorodos numeris:  406358
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – darbo pirštinės (Prekės). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiui. Prekių užsakymo laikotarpiu Prekės bus perkamos dalimis pagal Perkančiojo subjekto (PS) užsakymus. Minimalus užsakomas bet kurios Prekės kiekis nenustatomas. PS užsakytas Prekes tiekėjas turės pristatyti PS neilgiau nei per 5 d. d. nuo Prekių užsakymo dienos. Prekės turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš adresų: Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje, kuris bus nurodomas Prekių užsakyme. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 82500.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama 18 skirtingų paskirčių (rūšių) darbo pirštinių (Prekių) ir jų pristatymas (tiekimas) Perkančiajam subjektui (PS). Prekių savybės ir reikalavimai, preliminarūs Prekių kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais (12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpio bendras visų paskirčių (rūšių) Prekių preliminarus kiekis – 32 110 porų), Prekių pristatymo (tiekimo) reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Darbo pirštinių techninė specifikacija“ (Specifikacija). Prekių užsakymo laikotarpiu Prekės bus perkamos dalimis pagal PS užsakymus. Minimalus užsakomas bet kurios Prekės kiekis nenustatomas. PS užsakytą bet kurią Prekę (bet kurios Prekės kiekį) tiekėjas turės pristatyti PS neilgiau nei per 5 d. d. nuo Prekių užsakymo dienos. Pirmojo Prekių užsakymo Prekių (Prekių kiekių) pristatymo terminas gali būti ilgesnis nei 5 d. d., bet neilgesnis nei 10 d. d.. Prekių užsakymo laikotarpiu PS užsakytą bet kurią Prekę (bet kurios Prekės kiekį) tiekėjas turės pristatyti ir pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui. Prekės (Prekių kiekiai) turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš PS adresų Vilniuje, nurodytu Prekių užsakyme. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis (PUL) – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą ją pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. PUL. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras PUL negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutartis, įvertinant visus galimus jos pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal Sutartį terminą, negali būti ilgesnė nei 38 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytas Prekes (Prekių kiekius) Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes privalo būti teikiamos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrintas netesybomis – delspinigiais, baudomis ir t. t., kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas). Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-11-15
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-03-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-11-15
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-29
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?