CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
188752021
Vivulskio g. 13
Vilnius
LT-03221
LT
Asmuo ryšiams: Jūratė Dagienė
Telefonas: +370 68369763
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vaikoteises.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=434327
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinių paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato pirkti Socialines paslaugas, kurias sudaro: Socialines priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus; Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms; Atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią; Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1 pirkimo dalis - Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus (vienas ar daugiau vaikų gali būti vyresni) Vilniaus regione. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius 10. Paslaugų gavėjų skaičius gali didėti/mažėti, tačiau ne daugiau kaip 50 proc.
50 proc. paslaugų gavėjų skaičiaus didėjimas netaikomas ir gali būti didesnis tais atvejais, kai vienoms moterims dėl vienokių ar kitokių priežasčių nutraukus dalyvavimą paslaugos teikime, jų vietoje apgyvendinamos kitos moterys.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 pirkimo dalis – Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Vilniaus regione
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Vilniaus regione. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslauga negali būti suteikta mažiau kaip 6 unikaliems asmenims. Tačiau paslaugos gavėjų skaičius gali didėti, nes vietoje vaikų, kurie buvo grąžinti į biologinę šeimą, buvo apgyvendinti būsimų įtėvių ar globėjų šeimose, šeimynose ar budinčių globotojų šeimose, bus apgyvendinti kiti vaikai. Paslaugos gavėjų skaičius gali didėti tiek, kol bus pasiekta 52 000 EUR su PVM suma.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

3 pirkimo dalis – Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Panevėžio regione
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Panevėžio regione. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslauga negali būti suteikta mažiau kaip 6 unikaliems asmenims. Tačiau paslaugos gavėjų skaičius gali didėti, nes vietoje vaikų, kurie buvo grąžinti į biologinę šeimą, buvo apgyvendinti būsimų įtėvių ar globėjų šeimose, šeimynose ar budinčių globotojų šeimose, bus apgyvendinti kiti vaikai. Paslaugos gavėjų skaičius gali didėti tiek, kol bus pasiekta 52 000 EUR su PVM suma.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

4 pirkimo dalis - Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Alytaus regione
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Alytaus regione. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslauga negali būti suteikta mažiau kaip 6 unikaliems asmenims. Tačiau paslaugos gavėjų skaičius gali didėti, nes vietoje vaikų, kurie buvo grąžinti į biologinę šeimą, buvo apgyvendinti būsimų įtėvių ar globėjų šeimose, šeimynose ar budinčių globotojų šeimose, bus apgyvendinti kiti vaikai. Paslaugos gavėjų skaičius gali didėti tiek, kol bus pasiekta 52 000 EUR su PVM suma.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

5 pirkimo dalis - Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Marijampolės regione
Pirkimo dalies Nr.:  5
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Marijampolės regione. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslauga negali būti suteikta mažiau kaip 6 unikaliems asmenims. Tačiau paslaugos gavėjų skaičius gali didėti, nes vietoje vaikų, kurie buvo grąžinti į biologinę šeimą, buvo apgyvendinti būsimų įtėvių ar globėjų šeimose, šeimynose ar budinčių globotojų šeimose, bus apgyvendinti kiti vaikai. Paslaugos gavėjų skaičius gali didėti tiek, kol bus pasiekta 52 000 EUR su PVM suma.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

6 pirkimo dalis - Atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Kauno regione
Pirkimo dalies Nr.:  6
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Kauno regione. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius 10. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius yra preliminarus ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti, t.y. didėti, arba mažėti, bet ne daugiau kaip 50 proc.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

7 pirkimo dalis - Atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Klaipėdos regione
Pirkimo dalies Nr.:  7
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Klaipėdos regione. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius 10. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius yra preliminarus ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti, t.y. didėti, arba mažėti, bet ne daugiau kaip 50 proc.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

8 pirkimo dalis - Atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Vilniaus regione
Pirkimo dalies Nr.:  8
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią Vilniaus regione. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius 10. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius yra preliminarus ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti, t.y. didėti, arba mažėti, bet ne daugiau kaip 50 proc.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

9 pirkimo dalis – Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje
Pirkimo dalies Nr.:  9
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85000000  -  Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Utenos regione. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius 8. Numatytas paslaugų gavėjų skaičius yra preliminarus ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti, t.y. mažėti arba didėti, bet ne daugiau kaip 50 proc.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra teikėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Perkančiajai organizacijai patikrinus ir įvertinus pasiūlymus, atlikus EBPVD patikrinimo procedūrą ir išrinkus laimėtoją, tik laimėtojo bus prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.
Taisyklių ir kriterijų sąrašas yra pateiktas pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis. Jeigu Paslaugų teikėjas nesuteiks, netinkamai suteiks Paslaugų arba kitaip nevykdys Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjui pareikalavus turės sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų vertės. Analogiškas užtikrinimo būdas taikomas visose pirkimo dalyse.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2019-01-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijų ir skundų tvarka yra nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?