CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410674
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  391834
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64212000  -  Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos (Paslaugos): 1. judriojo (mobiliojo) ryšio balso pokalbių (balso telefonijos) paslauga: 1.1. balso pokalbių Lietuvoje į visus tinklus paslauga; 1.2. trumpųjų žinučių (SMS) paslauga; 1.3. mobiliojo elektroninio parašo (m.parašo) paslauga; 1.4. judriojo ryšio duomenų perdavimo paslauga; 2. judriojo ryšio neriboto duomenų kiekio perdavimo paslauga kompiuteriuose ir kituose galiniuose ryšio įrenginiuose; 3. Perkančiojo subjekto vidinio telefonijos tinklo ir tiekėjo tinklo apjungimo (PBX) paslauga; 4. SMS siuntimo grupėms paslauga. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti reikalavimai, preliminarūs Paslaugų kiekiai (preliminarūs Paslaugų abonentų kiekiai), skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos. Techninė specifikacija“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 624000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

64212000  -  Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto – judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų: 1) judriojo (mobiliojo) ryšio balso pokalbių (balso telefonijos) paslaugos preliminarus abonentų kiekis – 2 500; 2) judriojo ryšio neriboto duomenų kiekio perdavimo paslaugos kompiuteriuose ir kituose galiniuose ryšio įrenginiuose preliminarus abonentų kiekis – 1 180; 3) Perkančiojo subjekto vidinio telefonijos tinklo ir tiekėjo tinklo apjungimo (PBX) paslaugos abonentų kiekis – 200, kanalų kiekis – 60; 4) SMS siuntimo grupėms paslaugos preliminarus abonentų kiekis –5. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkantysis subjektas neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu nupirkti visas Specifikacijos sąrašo Paslaugas arba bet kurios Paslaugos visą kiekį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tinklų aprėptis Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Duomenų gavimo sparta Vilniaus mieste  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Balso telefonijos kokybė  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  SMS perdavimo kokybė  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 624000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 (du) kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui. Bendras sutarties ir jos pratęsimų Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už Paslaugų teikėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas, nepradėjęs teikti Paslaugų Sutartyje nurodytais terminais, PS pareikalavus, nuo sekančios dienos moka PS 0,02 proc. Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 proc. Jei Paslaugų teikėjas per Sutartyje nurodytus terminus neištaiso PS pretenzijoje nurodytų trūkumų – nesuteikia Paslaugų ar nepradeda Paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašyta Pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias Paslaugų teikėjo nesuteiktas konkrečias Paslaugas ar netinkamai suteiktas Paslaugas PS Paslaugų teikėjui nemokės. Jei PS Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugų teikėjui pateikia 3 Pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją Paslaugų teikėjui gali būti skiriama 150€ bauda. Baudos bus išskaičiuojamos iš PS Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos už suteiktas Paslaugas. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-20
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-12-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-20
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?