CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
Vilnius
01144
LT
Asmuo ryšiams: Eleonora Lavrukaitis
Telefonas: +370 70680288
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://gra.lrv.lt/

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
211959040
Šilo g. 5A
Vilnius
10322
LT
El. paštas: lka@mil.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lka.lt/lt/

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
302526105
Totorių g. 25
Vilnius
01121
LT
El. paštas: kam@kam.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://kam.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą
Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:  
Centralizuotas Lietuvos kariuomenės transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas ir pagal įgaliojimus iki sutarties pasirašymo Lietuvos karo akademijai ir KAM Bendrųjų reikalų departamentui.
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=412818
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių draudimo paslaugų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66510000  -  Draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos riboto konkurso būdu vykdo Krašto apsaugos sistemos transporto priemonių (agregatų, autobusų, lengvųjų automobilių, lengvųjų visureigių, mikroautobusų, motociklų, priekabų, savaeigių mechanizmų ,sunkvežimių, traktorių, vilkikų ir kitų transporto priemonių) draudimo paslaugų, taikant dinaminę pirkimo sistemą, viešąjį pirkimą. Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis: 1 pirkimo dalis: transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos; 2 pirkimo dalis: transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66514100  -  Su transportu susijęs draudimas
66514110  -  Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos
66516100  -  Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

DPS preliminari numatoma apimtis 1 pirkimo daliai
transporto priemonių: autobusų, lengvųjų
automobilių, lengvųjų visureigių, mikroautobusų
sunkvežimių ir kitų ‒ 1 292 vnt. Paslaugų apimtis per
numatomą DPS trukmę gali kisti ± 20 % (dvidešimčia)
procentų, priklausomai nuo naujai įsigyjamų
transporto priemonių skaičiaus ar nurašomų
transporto priemonių skaičiaus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti - 2018-08-31 11 val. 00 min.
Paraiškos gali būti teikiamos visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66514100  -  Su transportu susijęs draudimas
66514110  -  Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos
66516100  -  Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

DPS preliminari numatoma apimtis 2 pirkimo daliai
transporto priemonių: agregatų, lengvųjų
automobilių, lengvųjų visureigių, mikroautobusų,
motociklų, priekabų, savaeigių mechanizmų,
sunkvežimių, traktorių vilkikų ir kitų ‒ 12 764 vnt.
Paslaugų apimtis per numatomą DPS trukmę gali kisti
± 20 % (dvidešimčia) procentų, priklausomai nuo
naujai įsigyjamų transporto priemonių skaičiaus ar
nurašomų transporto priemonių skaičiaus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti - 2018-08-31 11 val. 00 min.
Paraiškos gali būti teikiamos visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Teikėjas teikdamas paraišką kartu privalo pateikti užpildytą EBVPD pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede „Teikėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su paraiška).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Su DPS teikėju, kurio konkretus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Perkančioji organizacija sudarys Pirkimo sutartį pagal prie pirkimo dokumentų C dalyje pridedamas Pirkimo sutarties pagrindines sąlygas.
2. Pirkėjas su Teikėju už draudimo paslaugas atsiskaito sumokėdamas vieną kartą visą draudimo įmoką už visas transporto priemones, per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo ir sąskaitos gavimo dienos pagal Sutarties 2 priede nurodytas kainas ir Teikėjo pateiktą sąskaitą.
3. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma 7 (septyni) % Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribotas konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-07-31
Vietos laikas:  00:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti - 2018-08-31 11 val. 00 min.
Paraiškos gali būti teikiamos visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?