CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Eidejienė
Telefonas: +370 60845530
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://lrkm.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=411276
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelionių organizavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbuotojų, kviestinių svečių ir kitų asmenų, už kurių keliones turi būti apmokama iš perkančiajai organizacijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų lėšų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 143000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugas sudaro:
1.1. kelionės oro transportu organizavimo paslaugos;
1.2. viešbučio rezervavimo ir apgyvendinimo jame organizavimo paslaugos;
1.3. kelionės sausumos transportu (autobusų ir traukinių bilietų rezervavimo ir pardavimo paslaugos) organizavimo paslaugos;
1.4. kelionės draudimo pardavimo paslaugos (vykstančių į tarnybinę kelionę keliautojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų bei medicininių išlaidų draudimas; neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas ir bagažo draudimas);
1.5. tarpininkavimo tarp perkančiosios organizacijos ar keliautojo ir tiesioginio paslaugos teikėjo dėl paslaugų keitimo, grąžinimo, atšaukimo ir pan., konsultavimo paslaugų rezervavimo ir užsakymo klausimais ir pagalbos perkančiajai organizacijai ir keliautojui, atsiradus bet kokiems neaiškumams ar įvykus kelionės trikdžiui , krizei ar kitiems nenumatytiems atsitikimams kelionės metu ar prieš bei po jos, paslaugos;
1.6. kitos tiesiogiai su užsakoma kelione susijusios paslaugos, kurių Sutarties sudarymo momentui neįmanoma numatyti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Antras kriterijus (T) – paslaugų teikimo proceso efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis kelionių organizavimo veikla (teikti atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugas). Įrodantys dokumentai: 1) Jeigu kelionių organizatorius registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis patikrina pati atsižvelgdama į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamą informaciją apie paslaugų teikėjus, įrašytus į kelionių organizatorių sąrašą.
Neatlygintinai prieinami duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais.
Iškilus abejonių dėl dalyvio kvalifikacijos atitikties šiam kvalifikacijos reikalavimui, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti dalyvio pateikti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą galiojantį pažymėjimą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla), patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę teikti atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugas;
2) Jeigu kelionių organizatorius registruotas ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas turi pateikti užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimas arba jam lygiavertis dokumentas.
Kelionių pardavimo agentas turi pateikti įrodymus, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę už galimą žalą, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims dėl jo veiksmų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymą pateikdamas deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) bei visus ją lydinčius dokumentus. Garantijos (laidavimo) suma – 7 150 Eur. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Paslaugų teikėjas privalo sumokėti 7150 Eur dydžio baudą. Paslaugų teikėjui šiame punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Klientas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
Klientas už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą sumoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai Klientas gauna sąskaitą – faktūrą už suteiktas paslaugas ir Paslaugų teikėjo iš trečiųjų asmenų patirtas tiesiogiai su Sutarties vykdymu susijusias faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-06
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?