CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=406516
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agento – freono R134a balionuose pirkimas
Nuorodos numeris:  388059
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24110000  -  Pramoninės dujos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a (toliau – Prekė) balionuose, jo tiekimas ir balionų nuoma. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Prekės užsakymo laikotarpis – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Preliminarus Prekės kiekis (6 mėn.) – 1200 kg., preliminarus Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymų į Perkančiojo subjekto sandėlius kiekis (6 mėn.) – 21 kartas, preliminarus nuomojamų freono balionų kiekis (6 mėn.) – 17 vnt. Nurodyti kiekiai skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais. Sutartis baigiasi pasibaigus Prekės užsakymo laikotarpiui arba kai Prekės užsakymo laikotarpiu PS nupirkto Prekės kiekio, jo pristatymų ir balionų nuomos bendra vertė pasiekia PS pirkimui skirtą lėšų sumą, ir kai šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles. Sutarties pratęsimas nenumatytas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 45000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24110000  -  Pramoninės dujos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15 arba Verkių g. 52 Vilniuje, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a (toliau – Prekė, šaldymo agentas, freonas) balionuose, jo tiekimas – pristatymas Perkančiajam subjektui ir freono balionų nuoma. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės ir reikalavimai, preliminarus Prekės ir preliminarus nuomojamų freono balionų kiekis, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, Prekės tiekimo (pristatymo) ir freono balionų nuomos reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agento – freono R134a techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Prekės užsakymo laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Preliminarus Prekės kiekis (6 mėn.) – 1200 kg., preliminarus Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymų į Perkančiojo subjekto sandėlius kiekis (6 mėn.) – 21 kartas, preliminarus nuomojamų freono balionų kiekis (6 mėn.) – 17 vnt. Nurodyti kiekiai skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais. Sutartis baigiasi pasibaigus Prekės užsakymo laikotarpiui arba kai Prekės užsakymo laikotarpiu Perkančiojo subjekto užsakyto ir (ar) nupirkto Prekės kiekio, Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymų ir freono balionų nuomos bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią Perkantysis subjektas skyrė Prekės užsakymo laikotarpio pirkimams ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau, ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles. Sutarties (Prekės užsakymo laikotarpio) pratęsimas nenumatytas. Prekės užsakymo laikotarpiu Prekė bus perkama dalimis (freono balionais) pagal Perkančiojo subjekto užsakymus. Minimalus užsakomas ir perkamas Prekės kiekis – 1 (vienas) freono balionas. Prekė (Prekės kiekis freono balionuose) turės būti pristatoma tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš adresų: Žolyno g. 15 arba Verkių g. 52 Vilniuje, kuris bus nurodomas Prekės užsakyme.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 45000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą Prekę (Prekės kiekį freono balionuose), už Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą Prekę (Prelės kiekį freono balionuose), už Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminais nepristatęs PS užsakytos Prekės ar pristatęs ne visą užsakytą Prekės kiekį, PS pareiškus pretenziją, už kiekvieną uždelstą dieną moka 15,00€ baudą. Tiekėjas, nepakeitęs Prekės kita, kokybiška Preke, ar nepristatęs trūkstamo Prekės kiekio per nustatytą terminą, PS pareiškus pretenziją, už kiekvieną uždelstą dieną moka 30,00€ baudą. Jei PS Tiekėjui pateikia 3 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją Tiekėjui gali būti skiriama 100,00€ bauda. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti PS Prekę nurodytais terminais, PS pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02% nuo nepristatyto Prekės kiekio vertės be PVM dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 6,0%. Šiuo atveju palūkanos nemokamos. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš PS Tiekėjui mokėtinos sumos. Baudas ir delspinigius, jei jie negali būti išskaičiuoti iš PS Tiekėjui mokėtinos sumos, Tiekėjas sumoka per 30 k. d. nuo baudos paskyrimo ar delspinigių priskaičiavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-07-05
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-11-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-07-05
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?