CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 65992127
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (I regionas)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: I Pirkimo dalis – žemės sklypų ryšio bokštams statyti parinkimas ir perdavimas Užsakovui bei ryšio bokštų techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas; II Pirkimo dalis – infrastruktūros ryšio bokštams (šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL), elektros linijų) projektavimo, įrengimo ir pridavimo darbai. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 5 ir 6 prieduose. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti ŠKL ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 procentų. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties ŠKL bei bokštus
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  3887599.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I dalis – žemės sklypų ryšio bokštams suradimas, nupirkimas arba nuoma 25 metams ir ryšio bokštų projektavimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44212261  -  Radijo antenų stiebai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ plėsdama plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje, vykdo infrastruktūros ryšio bokštams projektavimo ir įrengimo darbų pirkimą. Pirkimo objektas: • I Pirkimo dalis – žemės sklypų ryšio bokštams statyti parinkimas ir perdavimas Užsakovui bei ryšio bokštų techninio projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas;
Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 5 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 procentų. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties šviesolaidinius tinklus bei bokštus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T2)  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T3)  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbuotojams mokamas atlyginimas (T4)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 “Naujos kartos prieigos plėtra”, projekto pavadinimas - Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra, projekto kodas 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II dalis – elektros ir šviesolaidinių kabelinių linijų suprojektavimas ir įrengimas į planuojamus statyti ryšio bokštus
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
44212261  -  Radijo antenų stiebai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo dalis – infrastruktūros ryšio bokštams (šviesolaidinių kabelinių linijų, elektros linijų) projektavimo, įrengimo ir pridavimo darbai.
Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėse specifikacijose, pateiktose pirkimo sąlygų 6 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt., jų prijungimui planuojamų įrengti šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) ilgis – 169 kilometrai. Nurodyti kiekiai gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 procentų. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Tiekėjui bus leidžiama savo nuožiūra projektuoti tik racionalios ir ekonomiškai pagrįstos apimties šviesolaidinius tinklus bei bokštus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Linijų RKKS ilgis (T2)  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T4)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T5)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbuotojams mokamas atlyginimas (T6)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 “Naujos kartos prieigos plėtra”, projekto pavadinimas - Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra, projekto kodas 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 145-330957
2018-630034

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-17

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (I regionas)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

"Projektai ir Co", UAB
304317225
Užtvankos g. 17, Dainiai
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1620000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-15

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: II dalis – elektros ir šviesolaidinių kabelinių linijų suprojektavimas ir įrengimas į planuojamus statyti ryšio bokštus

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Energo LT"
302551560
Šakių k., Stumbro g. 3
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  2267599.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?