CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Arūnė Vaičekonienė
Telefonas: +370 45154039
Faksas: +370 45154134
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=418084
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Gražvydas Balčiūnaitis
Telefonas: +370 45154116
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškėlio dvaro parko kraštovaizdžio sutvarkymo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kraštovaizdžio sutvarkymo darbai Joniškėlio dvaro parke (numatytas teritorijos valymas, rekonstruojami dvaro parke esantys privažiavimo keliai, pėsčiųjų- dviračių takai, naujų medžių, krūmų bei kitų želdinių sodinimas, vejos atstatymas). Kraštovaizdžio sutvarkymo tikslas- pagerinti Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškėlis, Pasvalio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kraštovaizdžio sutvarkymo darbai Joniškėlio dvaro parke (numatytas teritorijos valymas, rekonstruojami dvaro parke esantys privažiavimo keliai, pėsčiųjų- dviračių takai, naujų medžių, krūmų bei kitų želdinių sodinimas, vejos atstatymas). Kraštovaizdžio sutvarkymo tikslas- pagerinti Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas iki 6 mėn., susidarius nenumatytoms aplinkybėms.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas ,,Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke" 05.5.1.-APVA-R-019 priemonę ,,Kraštovaizdžio apsauga"

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) turi pateikti:
- pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
- kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkimo sutartis įsigalioja pirkimo sutarties šalims pasirašius pirkimo sutartį ir, kai tiekėjas pateikia tinkamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo sutartis galioja iki visiško pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Jei tiekėjas per šį laikotarpį pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Užtikrinimo suma – 5 proc. sutarties kainos.
2. Visi mokėjimui gauti dokumentai (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
3. Perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 60 dienų nuo tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-10-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-12-26
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-10-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 317 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Pirkimo sutarties trukmė – 14 mėnesių: kraštovaizdžio sutvarkymo darbai Joniškėlio dvaro parke turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, o ne vėliau kaip per 2 mėn. (per 60 kalendorinių dienų) nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Interneto adresas: http://www.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?