CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kretingos rajono savivaldybės administracija
188715222
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Kretinga
97111
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Margevičienė
Telefonas: +370 44570308
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.kretinga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=428894
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenis) pastatai (namai) (nakvynės namus) Žemaitės al. 1, Kretinga, rekonstravimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kultūros paskirties pastato 7.10 (Bibliotekos unikalus Nr. 5695-8005-6056) paskirties keitimo į Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai) 6.4. (Nakvynės namus) Žemaitės al. 1, Kretinga, rekonstravimo darbai. Bendrieji statinio rodikliai:
1. Pastato bendras plotas - 281.17 m2;
2. Pastato tūris - 2020 m3;
3. Aukštų skaičius - 1 vnt.;
4. Pastato aukštis - 9,8 m;
5. Energinio naudingumo klasė - C.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žemaitės al. 1, Kretinga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kultūros paskirties pastato 7.10. (Bibliotekos unikalus Nr. 5695-8005-6056) paskirties keitimo į Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai) 6.4. (Nakvynės namus) Žemaitės al. 1, Kretinga, rekonstravimo darbai, vadovaujantis rekonstravimo projektu, atliktų darbų fotofiksacijomis.
Bendrieji statinio rodikliai:
1. Pastato bendrasis plotas – 281.17 m2;
2. Pastato tūris – 2020 m3;
3. Aukštų skaičius – 1 vnt.;
4. Pastato aukštis – 9,8 m;
5. Energinio naudingumo klasė – C.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0003 "NAKVYNĖS NAMŲ STEIGIMAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE"

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, neturi turėti pašalinimo pagrindų. Tiekėjas/kiekvienas ūkio subjektų grupės narys/ ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. nustatytus reikalavimus. EBVPD gali būti pildomas Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt, užpildžius atsisiunčiamas iš tos svetainės ir pateikiamas kartu su pasiūlymu. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama: 1) Tiekėjo įstatai arba Registrų centro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2) Valstybės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę 1000 V eksploatavimo darbus. Pateikiama dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu. Kitos valstybės tiekėjas pateikia kompetentingos institucijos išduotą teisės atlikti tokius darbus Lietuvoje pripažinimo pažymą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti:
a) neypatingo statinio statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai (gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai));
b) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (-us), (statiniai: gyvenamieji pastatai (gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai)) tokioms darbų sritims: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas;
c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą a) ir b) pozicijoms, jei siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Pateikiama specialistų kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai, pavardės, neypatingo statinio statybos vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikacijos atestatų kopijos, kvalifikacijos pažymėjimai arba lygiaverčių dokumentų kopijos, patvirtintos tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
2. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų, atliktų savo jėgomis, apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turi būti ne mažesnė kaip 150 000,00 Eur su PVM. Pateikiama:
1) Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) atliekamų ir/ar atliktų darbų sąrašas. Sąraše turi būti nurodytas statybos objektas, atliktų darbų vertė su PVM, darbo atlikimo pradžios ir pabaigos (nebaigtų ir pirkimo metu vykdomų darbų atveju nurodoma planuojama darbų pabaigos data) datos.
2.)Sąraše nurodytų darbų užsakovų pažymos apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta:
- darbų atlikimo vieta (statybos objektas);
- atliktų darbų vertė (su PVM);
- darbų vykdymo pradžios ir pabaigos (nebaigtų ir pirkimo metu vykdomų darbų atveju nurodoma planuojama darbų pabaigos data) datos;
- informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai atlikti.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovas už atliktus darbus apmoka: finansuojamus iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos; finansuojamus iš ES fondų lėšų, apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.
Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas "E-sąskaita" sistema.
Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiai ir baudos) ir Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos rašto originalu arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu ir poliso originalu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-12-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-12-10
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, 207 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. 11 d., tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-11-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?