CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinis studijų fondas
191722967
A. Goštauto g. 12-407,
Vilnius
01108
LT
Asmuo ryšiams: Algis Zubrus
Telefonas: +370 52647152
El. paštas: algis.zubrus@vsf.lt
Faksas: +370 52639153
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vsf.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=397709
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IS "Paskola-3" modifikavimo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valstybinis studijų fondas atlieka Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos (IS"Paskola-3") papildomų funkcionalumų diegimo ir programavimo paslaugų, skirtų IS "Paskola-3" modifikavimui ir vystymui, viešąjį pirkimą
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 107000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A.Goštauto g.12-407, 01108 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos (IS „PASKOLA-3“) modifikavimo ir vystymo paslaugas. Detalus paslaugų aprašymas ir reikalavimai pateikiami Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos (IS „PASKOLA-3“) modifikavimo ir vystymo techninėje specifikacijoje (šių pirkimo sąlygų 1 priedas, toliau – Techninė specifikacija).
Perkančioji organizacija įsipareigoja per 2018 m. viešąjį konkursą laimėjusiam tiekėjui teikti paraišką (-as) paslaugoms (techninėje specifikacijoje Perkančiosios organizacijos pasirinktinai nurodytiems funkcionalumams įgyvendinti), kurių vertė, įskaitant visus mokesčius, būtų ne mažesnė nei 10 000 Eur. Perkančioji organizacija pasilieka teisę kitus Techninėje specifikacijoje nurodytus funkcionalumus ir papildomas programavimo paslaugas pagal laimėjusio tiekėjo nurodytą valandinį įkainį užsakinėti tik esant finansinėms galimybėms sutarties galiojimo laikotarpiu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 107000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD), patvirtinantį tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį pirkimo sąlygų 2 priede nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi būti pateiktas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
EBVPD forma pateikiama pirkimo sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt , užpildytas dokumentas atsisiunčiamas ir pateikiamas kartu su pasiūlymu. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas sumai, lygiai 5 % Sutarties kainos (su PVM) eurais. Sutarties įvykdymo užtikrinimą TIEKĖJAS pateikia Perkančiąjai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimas pateikiamas eurais ir turi galioti ne mažiau kaip 2 metus. Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų, reikalauti TIEKĖJO sumokėti 0,02 (dvi šimtąsias) procentų dydžio netesybas nuo laiku neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Bendra netesybų suma negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos (su PVM).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-09-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-06-18
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g.12-407, 01108 Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?