CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Alytus
62504
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Vitkauskienė
Telefonas: +370 31555151
Faksas: +370 31555191
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.alytus.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410422
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

I pirkimo dalies tikslas - parinkti paslaugos tiekėją, kuris pagal sudarytą viešųjų paslaugų teikimo sutartį teiktų paslaugas Alytaus miesto savivaldybės autobusų (12 maršrutų), kurių 12 mėnesių preliminari metinė rida 2 337 193 km, aptarnaujant nurodytus maršrutus 29 transporto priemonėmis ir turint ne mažesnį kaip 10 % transporto priemonių rezervą.
II pirkimo dalies tikslas - parinkti tiekėją, kuris pagal sudarytą viešųjų paslaugų teikimo sutartį įdiegtų Alytaus miesto viešajame transporte modernią apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių pervežimą bei transporto valdymo nuomos paslaugą, apimančią pilną elektroninių bilietų valdymo ir naudojimo ciklą, transporto priemonių stebėjimą ir keleivių informavimą Alytaus mieste.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 27530000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I pirkimo objekto dalis - paslaugos tiekėjo parinkimo keleivių pervežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Alytaus mieste pirkimas Paslaugų apimtis, I pirkimo objekto daliai vykdomas konkursas, kurio tikslas parinkti paslaugos tiekėją, kuris pagal sudarytas viešųjų paslaugų teikimo sutartį teiktų paslaugas Alytaus miesto savivaldybės autobusų maršrutų (12 maršrutų), kurių 12 mėnesių preliminari metinė rida 2 337 193 km, aptarnaujant nurodytus maršrutus 29 transporto priemonėmis ir turint ne mažesnį kaip 10 % transporto priemonių rezervą esant būtinybei per 1 val. netinkamą transporto priemonę, aptarnaujančią maršrutą pakeisti kita.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 23400000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo dalis - Viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugos pirkimas. Paslaugų apimtis - vykdomas konkursas, kurio tikslas parinkti tiekėją, kuris pagal sudarytą viešųjų paslaugų teikimo sutartį įdiegtų Alytaus miesto viešajame transporte modernią apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių pervežimą bei transporto valdymo nuomos paslaugą, apimančią pilną elektroninių bilietų valdymo ir naudojimo ciklą, transporto priemonių stebėjimą ir keleivių informavimą Alytaus mieste su garantiniu aptarnavimu, visą sutarties vykdymo laikotarpį. Numatomas preliminarus, bendras transporto priemonių skaičius, kuriose privalo veikti elektroninio bilieto sistema – 34 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 4130000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Paslaugos tiekėjai (taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Perkančioji organizacija pirmiausia atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, prieš tai tik šio dalyvio paprašiusi pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Kai tiekėjas pasitelkia kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
Tiekėjas (-ai) turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga paslaugos pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama: Europos bendrijos licencija arba kelių transporto veiklos licencija, išduota Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (VKTI) arba Alytaus miesto savivaldybės, suteikianti teisę tiekėjui vežti keleivius autobusais. Jeigu tiekėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ir turi VKTI išduotą Europos bendrijos licenciją arba kelių transporto veiklos licenciją, iš jo nereikalaujama pateikti šių dokumentų.
Perkančioji organizacija pati tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis, skelbiamus VKTI administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą gali pasirinkti paslaugos tiekėjas, t.y. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito institucijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo (garantinis) raštą, (toliau – garantija). Kartu su draudimo bendrovės laidavimo (garantinis) raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą sutarties laidavimo (garantijos) raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma: I pirkimo dalies - 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų) , II pirkimo dalies - 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 171-307698
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Rotušės a.4, Alytus, 431 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS.
3. Sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai nustatyta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 11 p., Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 4 straipsnio 3 dalimi „Viešųjų paslaugų sutarčių trukmė ribojama ir tarpmiestinių bei miesto autobusų paslaugų atveju neviršija dešimties, o keleivinio geležinkelių ir kitų bėginių transporto rūšių transporto paslaugų atveju – 15 metų. <...>“.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: www.kat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?