CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
188743887
Mindaugo g. 24, Vilnius
Vilnius
03215
LT
Asmuo ryšiams: Danguolė Kuliešienė
Telefonas: +370 52103749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kam.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=415384
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Garažo patalpų 1-15, 1-16, 1-17 ir 1-18 paskirties keitimo į sandėliavimo paskirtį Vilniaus r. sav., Nemenčinėje, Kalno g. 27, projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45216200  -  Karinių pastatų ir įrangos statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Garažo patalpų 1-15, 1-16, 1-17 ir 1-18 paskirties keitimo į sandėliavimo paskirtį Vilniaus r. sav., Nemenčinėje, Kalno g. 27, projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 282644.62  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto aprašymas ir reikalavimai nurodyti 2016 m. spalio 9 d. patvirtintoje projektavimo užduotyje Nr. TS-178 „Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centro garažo pastato (Kalno g. 27, Nemenčinė) dalies patalpų paskirties keitimas, atliekant statybos darbus“ (toliau – PU), pateiktoje konkurso sąlygų 3 priede. PU nurodyta, jog bendras tvarkomų patalpų plotas – apie 500 m2, patalpų aukštis – apie 4 m. Patalpų sienos mūrinės, grindys betoninės, stogo konstrukcija iš betoninių plokščių. Patalpos turi būti pritaikytos ginklams ir šaudmenims laikyti. Pagrindiniai darbai – nutinkuoti ir nudažyti sienas, armuoti ir atnaujinti grindis, įrengti naujas pertvaras, pakeisti vartus ir įrengti grotas bei kitas fizines apsaugos priemones, perplanuoti elektros ir vėdinimo sistemas, įrengti gaisrinės signalizacijos sistemas, šildymo sistemą. Įrengti lauko apšvietimą, vamzdžius ir šulinius ryšių tinklams (atstumas apie 200 m). Darbų apimtis: statinio projekto rengimo dokumentai, statinio techninis darbo projektas, statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai. Numatomos sudaryti darbų pirkimo sutarties vertė – 282 644,62 Eur be PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, taip pat visi tiekėjo grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat turi atitikti nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitiktį patvirtinančių dokumentų bus prašoma tik galimo laimėtojo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – ne mažesnis kaip 10 (dešimt) % suma nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasirašymo.
2. Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, prieš tai Šalims pasirašius suteiktų paslaugų aktus pagal nustatytą F-1 formą, atliktų darbų aktus pagal nustatytą F-2 formą ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal nustatytą F-3 formą, atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį Rangovo atliktą darbų kiekį, ir tik esant galiojančiam Rangovo pateiktam Sutarties įvykdymo užtikrinimui.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-09-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-09-24
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgaliotieji asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-09-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?