CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Marina Matvejeva
Telefonas: +370 70668080
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://gamta.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=396161
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VANDENS TELKINIŲ ĮŽUVINIMO 2018-2020 METAIS PLĖŠRIOSIOMIS BEI FITOPLANKTONU MINTANČIOMIS ŽUVŲ RŪŠIMIS PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77850000  -  Žuvų auginimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vandens telkinių įžuvinimo 2018-2020 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VANDENS TELKINIŲ (ALOVĖ, NEVEIGLAS, VEISIEJIS) ĮŽUVINIMO 2018-2020 METAIS PLĖŠRIOSIOMIS ŽUVŲ RŪŠIMIS PASLAUGOS
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77850000  -  Žuvų auginimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Suminiai lydekų, įveisiamų vandens telkiniuose 2018-2020 m. periodu, kiekiai ir amžiaus grupės: Lydekos Šiųmetukai arba vyresni, 136778 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 152603.31  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą ne daugiau nei 6 mėn. laikotarpiui. Sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“, trukmė.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m ES fondų invest. veiksmų p. 5 pr. įgyv. pr. Nr. 05.3.1-APVA-V-012
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VANDENS TELKINIŲ (ŠIRVYS, RIEŠĖ, ŠVENTAS) ĮŽUVINIMO 2018-2020) METAIS PLĖŠRIOSIOMIS BEI FITOPLANKTONU MINTANČIOMIS ŽUVŲ RŪŠIMIS PASLAUGOS
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77850000  -  Žuvų auginimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Suminiai lydekų ir baltųjų plačiakakčių, įveisiamų vandens telkiniuose 2018-2020 m. periodu, kiekiai ir amžiaus grupės:
Lydekos Šiųmetukės arba vyresnės, 39700 vnt.
Baltieji plačiakakčiai Dvivasariai arba vyresni, 1530 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 45242.15  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą ne daugiau nei 6 mėn. laikotarpiui. Sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“, trukmė.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m ES fondų invest. veiksmų p. 5 pr. įgyv. pr. Nr. 05.3.1-APVA-V-012
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VANDENS TELKINIŲ (ILMĖDAS, KIEMENTAS, MOSĖDŽIO I TV.) ĮŽUVINIMO 2018-2020 METAIS PLĖŠRIOSIOMIS ŽUVŲ RŪŠIMIS PASLAUGOS
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77850000  -  Žuvų auginimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Suminiai lydekų, įveisiamų vandens telkiniuose 2018-2020 m. periodu, kiekiai ir amžiaus grupės:
Lydekos Šiųmetukai arba vyresni, 55900 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 62367.77  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą ne daugiau nei 6 mėn. laikotarpiui. Sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“, trukmė.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m ES fondų invest. veiksmų p. 5 pr. įgyv. pr. Nr. 05.3.1-APVA-V-012

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau -EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3,p.16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma. Pirkime taikomi tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą pateikiami Konkurso sąlygose. Informacija, keliama tiekėjui susijusi su jo teise verstis atitinkama veikla, pateikiama Konkurso sąlygose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažiau kaip 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos, Eur su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ( LR ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).Pateikiamas dokumento originalas. Jeigu Teikėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija. Teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-31
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-31
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-04-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?