CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=415523
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Techninių dujų balionuose pirkimas
Nuorodos numeris:  396272
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24110000  -  Pramoninės dujos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – techninės dujos: techninė angliarūgštė (anglies dioksidas), acetilenas, argonas, dujinis azotas ir techninis deguonis (Prekės) balionuose, jų pristatymas Perkančiajam subjektui (PS) ir dujų balionų nuoma. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių užsakymo laikotarpiu Prekės bus perkamos dalimis (dujų balionais) pagal PS užsakymus. Minimalus užsakomas Prekės kiekis – 1 dujų balionas. Prekės turės būti pristatytos tiekėjo sąskaita vienu iš adresų: Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje, nurodytu užsakyme.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 16500.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24110000  -  Pramoninės dujos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – techninės dujos: techninė angliarūgštė (anglies dioksidas), acetilenas, argonas, dujinis azotas ir techninis deguonis (toliau – Prekės, techninės dujos) balionuose, jų tiekimas – pristatymas Perkančiajam subjektui ir dujų balionų nuoma. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Prekių savybės ir reikalavimai, Prekių tiekimo (pristatymo) ir dujų balionų nuomos reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninių dujų balionuose techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Preliminarūs Prekiai kiekiai (12 mėn.): 1. techninė angliarūgštė (anglies dioksidas) – 3 700 kg; 2. acetilenas – 67,5 kg; 3. techninis argonas – 55 m3 ; 4. dujinis azotas – 120 m3; 5. techninis deguonis – 1 830 m3; preliminarus Prekių (Prekių kiekių dujų balionuose) pristatymų į Perkančiojo subjekto sandėlius kiekis (12 mėn.) – 90 kartų, preliminarus nuomojamų dujų balionų kiekis (12 mėn.) – 65 vnt. Nurodyti kiekiai skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais.
Sutartis baigiasi pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui arba kai Prekių užsakymo laikotarpiu Perkančiojo subjekto užsakytų ir (ar) nupirktų Prekių kiekių, Prekių (Prekių kiekių dujų balionuose) pristatymų ir dujų balionų nuomos bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią Perkantysis subjektas skyrė Prekių užsakymo laikotarpio pirkimams ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau, ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles. Sutartis (Prekių užsakymo laikotarpis) šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 (du) kartus, Prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniems nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiams. Prekių užsakymo laikotarpiu Prekės bus perkamos dalimis (dujų balionais) pagal Perkančiojo subjekto užsakymus. Minimalus užsakomas ir perkamas bet kurios Prekės kiekis – 1 (vienas) dujų balionas. Prekės (Prekių kiekiai dujų balionuose) turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš adresų: Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje, kuris bus nurodomas Prekių užsakyme. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 16500.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Sutarties (įvertinant visus pratęsimus) bendras Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o Sutartis (su atsiskaitymo terminu) negali būti ilgesnė nei 38 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Nereikalaujama
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytas Prekes (Prekių kiekius dujų balionuose), už Prekių (Prekių kiekių dujų balionuose) pristatymus bei už nuomojamų dujų balionų kiekio nuomą Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytas Prekes (Prelių kiekius dujų balionuose), už Prekių (Prekių kiekių dujų balionuose) pristatymus bei už nuomojamų dujų balionų kiekio nuomą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminais nepristatęs PS užsakytų Prekių ar pristatęs ne visus užsakytus Prekių kiekius, už kiekvieną uždelstą dieną moka 15€ baudą. Tiekėjas, nepakeitęs Prekės kokybiška Preke, ar nepristatęs trūkstamų Prekių kiekių per nustatytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną moka 30€ baudą. Jei PS Tiekėjui pateikia 3 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją Tiekėjui gali būti skiriama 100€ bauda. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti PS Prekes nurodytais terminais, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02% nuo nepristatytų Prekių kiekių vertės be PVM dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 6,0%. Šiuo atveju palūkanos nemokamos. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš PS Tiekėjui mokėtinos sumos. Baudas ir delspinigius, jei jie negali būti išskaičiuoti iš PS Tiekėjui mokėtinos sumos, Tiekėjas sumoka per 30 k. d. nuo baudos paskyrimo ar delspinigių priskaičiavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2018-651196
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-09-04
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-01-01
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-09-04
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-08-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?