CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
190757755
Trakų g. 10, Vilnius
Vilnius
LT-01132
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Davydovienė
Telefonas: +370 52618520
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amb.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=390995
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kompiuterinės, įgarsinimo ir vaizdo įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30200000  -  Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Siekiama įsigyti kompiuterinę, įgarsinimo ir vaizdo įrangą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kompiuterinės įrangos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30200000  -  Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kompiuterinės įrangos pirkimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas, siekiant įgyvendinti projektą „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“, Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Įgarsinimo ir vaizdo įrangos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įgarsinimo ir vaizdo įrangos pirkimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas, siekiant įgyvendinti projektą „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“, Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Atlikus pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:
1. įvertina EBVPD pateiktą informaciją (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus);
2. nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo aktualius dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimams tiekėjų kompetencijai (Konkurso sąlygų 4 ir 5 skyriai).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Taikoma abejoms Pirkimo objekto dalims:
1. Pirkimą laimėjęs tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti pirkimo sutartį gavimo dienos privalo pateikti neatšaukiamą ir besąlygišką pirmo pareikalavimo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 (penkių) procentų nuo bendros pirkimo sutarties kainos Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas, kuris turi apimti laikotarpį, apimantį Prekių pristatymo ir apmokėjimo už Prekes terminus.
2. Už faktiškai pristatytas ir sumontuotas Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo Prekių perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E.sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas faktūras.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-04
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-04
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elktroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-04-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/Search

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?