CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 52430882
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Techninė priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71310000  -  Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas) infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo (įskaitant elektros linijų tiesimą ir ŠKL į ryšio bokštus ir kitus objektus įrengimą), ryšio bokštų statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, įskaitant FIDIC inžinieriaus funkcijas, projektavimo, statybos (įrengimo) darbų techninę ir priežiūrą valdymą ir pagalbą, teikimas, telekomunikacijų įrangos diegimo techninės priežiūros ir ryšio bokštų projektų ekspertizės paslaugos. Pirkimas skaidomas į 4 atskiras pirkimo dalis: 1. Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo techninė priežiūra; 2. Ryšio bokštų statybos techninė priežiūra; 3. Telekomunikacijų įrangos diegimo techninė priežiūra; 4. Ryšio bokštų projektų ekspertizė.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  727114.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo techninė priežiūra
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71316000  -  Telekomunikacijų konsultacinės paslaugos
71356200  -  Techninės pagalbos paslaugos
79421100  -  Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninė priežiūra palengvins infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo procesus, pagal kuriuos darbai bus atliekami laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, specifikacijas ir viešųjų pirkimų dokumentus bei Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (toliau – FIDIC) sąlygas ir visus kt. numatytus įsipareigojimus.
Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugas (FIDIC inžinieriaus funkcijų atlikimo, įskaitant ŠKL į ryšio bokštus ir kitus objektus bei elektros linijų statybos (įrengimo) darbų valdymą, techninę priežiūrą ir kontrolę).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų kvalifikacija (T2)  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  55
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 "Naujos kartos prieigos plėtra”
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Ryšio bokštų statybos techninė priežiūra
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79421100  -  Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos
71356200  -  Techninės pagalbos paslaugos
71316000  -  Telekomunikacijų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninė priežiūra palengvins ryšio bokštų statybos procesus, pagal kuriuos darbai bus atliekami laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, specifikacijas ir viešųjų pirkimų dokumentus bei Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (toliau – FIDIC) sąlygas ir visus kt. numatytus įsipareigojimus.
Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai ryšio bokštų statybos darbų techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus funkcijų atlikimo (įskaitant statybos darbų valdymą, techninę priežiūrą ir kontrolę) paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų kvalifikacija (T2)  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  55
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 "Naujos kartos prieigos plėtra”
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Telekomunikacijų įrangos diegimo techninė priežiūra
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71356200  -  Techninės pagalbos paslaugos
71316000  -  Telekomunikacijų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninė priežiūra palengvins telekomunikacijų įrangos diegimo procesus, pagal kuriuos diegimas bus atliekamas laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, specifikacijas ir viešųjų pirkimų dokumentus bei visus kitus numatytus įsipareigojimus.
Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai telekomunikacijų įrangos diegimo techninės priežiūros (įskaitant darbų valdymą, techninę priežiūrą ir kontrolę) paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų kvalifikacija (T2)  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  55
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 "Naujos kartos prieigos plėtra”
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Ryšio bokštų projektų ekspertizė
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79421100  -  Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija ketina statyti apie 180 ryšio bokštų Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Tiekėjas turės atlikti ryšio bokštų techninio/darbo projektų ekspertizę pagal perkančiosios organizacijos pateikiamus užsakymus. Kartu su užsakymu perkančioji organizacija pateiks parengtus ryšio bokštų techninius/darbo projektus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų kvalifikacija (T2)  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  55
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 "Naujos kartos prieigos plėtra”
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas skirtas projektui „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuojamam Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti: „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 173-392524
2018-600234

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-22

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: INFRASTRUKTŪROS RYŠIO BOKŠTAMS ĮRENGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (I PIRKIMO DALIS)“

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

PHE LT
302656351
Antvėjų k. 17, Ariogalos sen.,
Raseinių r.
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB Prekyba kuru
303903858
Škotų g. 29, LT-13282, Vilnius
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  243000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-20

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: RYŠIO BOKŠTŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (II PIRKIMO DALIS)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "OR Consulting"
302527068
Kalvarijų g. 300
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB Altrys
149996978
Medžiotojų g. 3A,
Alytus
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  314950.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-21

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (III PIRKIMO DALIS)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB BEN consulting
302691893
Žalgirio g. 92
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  169164.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 4

Pavadinimas: Ryšio bokštų projektų ekspertizė

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?