CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
188706554
Verkių g. 25C-1, Vilnius
Vilnius
08223
LT
Asmuo ryšiams: Inita Gražulevičienė
Telefonas: +370 52133462
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.regula.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=432623
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DUOMENŲ SURINKIMO IR ANALIZĖS INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72250000  -  Sistemų ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija numato įsigyti duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos palaikymo paslaugas. Tikslas – įsigyti duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos palaikymo paslaugas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir išorinių sistemos naudotojų darbas naudojantis duomenų surinkimo ir analizės informacine sistema. Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema – II lygio valstybinė informacinė sistema.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72267000  -  Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema (DSAIS) – II lygio valstybinė informacinė sistema. Perkama DSAIS palaikymo paslaugos. Paslaugos turi būti teikiamos 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Perkamas paslaugas sudaro:
- DSAIS administratoriaus konsultavimas;
- DSAIS klaidų taisymas;
- DSAIS naujų versijų diegimas, aplinkos konfigūravimas, duomenų bazių problemų sprendimas;
- DSAIS migravimo darbai, pereinant prie aukštesnės duomenų bazių valdymo sistemos, operacijų sistemos, taikomųjų programų serverio programinės įrangos versijos;
- techninių resursų panaudojimo ir poreikio analizė;
- DSAIS programinio kodo pataisymų diegimas;
- DSAIS naudojamų pagalbinių programų licencijų ir sertifikatų galiojimo patikrinimas ir savalaikis atnaujinimas;
- DSAIS palaikymo ataskaitų pateikimas periodiškai;
- ne daugiau nei 40 val. per mėnesį DSAIS konsultacijoms I , II, III lygio incidentams spręsti;
- IV lygio incidentų išsprendimas – iki 5 incidentų per 1 vieną mėnesį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 25
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio viešojo pirkimo sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Konkurso sąlygose (t. y. tiekėjo pašalinimo pagrindų nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose, 46 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose, 46 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 46 straipsnio 4 dalies 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose).
Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti:
1. Išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, pažymą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų sumokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina pati. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį arba paneigiantį šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas negali pateikti aukščiau nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalyje keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
1) priesaikos deklaracija;
2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – Garantija). Garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos. Garantijos suma: 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties kainos su PVM; Garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti Garantija bet kokiu Sutarties pažeidimo atveju, t. y. turi teisę iš Garanto pareikalauti padengti tiekėjo turimas sumokėti baudas, delspinigius ir t. t.
2. Baudos, delspinigiai.
3. Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo tvarką nurodyta Konkurso sąlygose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-11
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 5  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-11
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
2020 m. pab. – 2021 m. pr.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52625645
Interneto adresas: www.vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?