CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Eidejienė
Telefonas: +370 60845530
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=388579
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO PROGRAMINĖS, AKUSTINĖS IR URBANISTINĖS GALIMYBIŲ STUDIJOS, <...> PARENGIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79314000  -  Galimybių tyrimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO PROGRAMINĖS, AKUSTINĖS IR URBANISTINĖS GALIMYBIŲ STUDIJOS, ĮVERTINANT OBJEKTO IR APLINKINĖS TERITORIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ POTENCIALĄ BEI POREIKIUS, PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 41322.31  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79314000  -  Galimybių tyrimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO PROGRAMINĖS, AKUSTINĖS IR URBANISTINĖS GALIMYBIŲ STUDIJOS, ĮVERTINANT OBJEKTO IR APLINKINĖS TERITORIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ POTENCIALĄ BEI POREIKIUS, PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  T1 – paslaugų teikimo loginis pagrindimas  /  Lyginamasis svoris:  45
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  T2 – paslaugų teikimo proceso valdymas  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (esant apribojimams dėl duomenų gavimo ar pan.) arba perkančiajai organizacijai pakartotinai pateikus teikėjui raštiškas pastabas dėl tarpinės ar galutinės galimybių studijos ataskaitų, pratęsus paslaugų teikimo terminą, gali būti pratęsta du kartus, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II dalies 2.7 punkte nurodyta trukmė mėnesiais yra preliminari, kadangi pirkimo dokumentuose nustatyta, kad pirkimo sutartis įsigalioja sutarties šalims ją pasirašius ir paslaugų teikėjui pateikus Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą (per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos), o sutarties trukmė – ne ilgiau kaip 150 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas privalo užtikrinti sutarties įvykdymą pateikdamas deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) bei visus ją lydinčius dokumentus. Garantijos (laidavimo) suma – 10 proc. nuo paslaugų kainos.
Nutraukus sutartį dėl teikėjo padaryto esminio sutarties pažeidimo, teikėjas privalo sumokėti 10 proc. nuo paslaugų kainos dydžio baudą. Teikėjas privalo sumokėti baudą per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Teikėjui šiame punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
Su teikėju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-04-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-04-10
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/ProcurementPlanning/ProcurementPlanningImport/Import

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?