CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
188713933
Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
Jurbarkas
74187
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Šeflerienė
Telefonas: +370 44770199
Faksas: +370 44770166
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.jurbarkas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=393662
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

35261000  -  Informacinės lentos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, pirkimas.
3. Pirkimo objektą sudaro:
3.1.1. Informaciniai stendai su Brailio rašmenimis;
3.1.2. Informacinių stendų turinio medžiagos surinkimo, maketavimo, gamybos, teksto redagavimo bei vertimo į anglų kalbą paslaugos;
3.1.3. Informacinių stendų pristatymo bei įrengimo darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

35261000  -  Informacinės lentos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija,Tauragės rajono savivaldybės administracija, Šilalės rajono savivaldybės administracija, Pagėgių savivaldybės administracija.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, pirkimas.
2. Pirkimo objektas – informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems pirkimas. Informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, kiekių žiniaraštis pateikiamas techninės specifikacijos priede Nr. 1, įrengimo vietos nurodytos techninės specifikacijos priede Nr. 2.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD) pagal pirkimo dokumentų 4 priedą xml formatu. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis, EBVPD turi užpildyti ir pateikti ir šie subjektai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. sutarties kainos su PVM. Banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo draudimu turi būti garantuojamas netesybų sumokėjimas, o ne Perkančiosios organizacijos patirtų nuostolių atlyginimas. Užtikrinimas turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti sutarties galiojimo terminą. Perkančioji organizacija įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. {nurodoma atsiskaitomosios sąskaitos numeris} per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo pagrindas yra Šalių pasirašytas prekių perdavimo – priėmimo aktas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-04-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-04-26
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, 207 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Jurbarko rajono apylinkės teismas
Vytauto Didžiojo g. 21
Jurbarkas
74130
LT
Telefonas: +370 44752980
Faksas: +370 44752980

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-04-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?