CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Lietuvos paštas
121215587
J. Jasinskio g. 16
Vilnius
03500
LT
Asmuo ryšiams: Lina Jočenkaitė
Telefonas: +370 52398363
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.post.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=385249
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Pašto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Eksploatacinių medžiagų (tonerių) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30237310  -  Spausdintuvų kasetės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Eksploatacinės medžiagos (toneriai) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30237310  -  Spausdintuvų kasetės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Visa Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maksimalus prekių kiekis - 4120 vnt. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) proc. nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Prekės bus užsakomos, atsižvelgiant į faktinius Pirkėjo poreikius. Atsižvelgiant į Pirkėjo poreikius, sutarties galiojimo laikotarpiu Prikėjas neviršijant 5 (penkių) procentų Tiekėjo pasiūlymo kainos galės įsigyti ir kitas tos pačios rūšies prekes (tonerius), nenurodytus prekių sąraše.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas užtikrinamas 3.500,00 EUR (trys tūkstančiai penki šimtai eurų) sumai.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsiskaitymo tvarka pateikiama pirkimo sąlygų 13 skyriuje.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjui vėluojant pristatyti prekes, Pirkėjui pareikalavus raštu, Tiekėjas mokės jam 20 (dvidešimties) proc. nuo užsakymo vertės dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
2. Prekėms turės būti suteikiama garantija, ne trumpesnė nei suteikta gamintojo. Nuo prekių pristatymo termino pabaigos iki Tiekėjas pristato Pirkėjui kokybiškas prekes, Tiekėjui skaičiuojama 20 (dvidešimties) proc. nuo užsakymo vertės dydžio bauda už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
3. Jei Tiekėjo internetinė svetainė, skirta prekių užsakymui internetu, ar jos dalis nustoja funkcionuoti ar funkcionuoja nepilnai, ir ši aplinkybė tęsiasi ilgiau kaip vieną darbo dieną, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 200 (dviejų šimtų) EUR dydžio baudą už kiekvieną sekančią internetinės svetainės ar jos dalies nefunkcionavimo ar nepilno funkcionavimo kalendorinę dieną. Netesybos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-03-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-06-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-03-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-02
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/Search

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?