CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
188713933
Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
Jurbarkas
74187
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Šeflerienė
Telefonas: +370 44770199
Faksas: +370 44770166
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.jurbarkas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=389486
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

35261000  -  Informacinės lentos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems, pirkimas. Pirkimo objektą sudaro:1. Informaciniai stendai su Brailio rašmenimis;
2. Informacinių stendų turinio medžiagos surinkimo, maketavimo, gamybos, teksto redagavimo bei vertimo į anglų kalbą paslaugos;
3. Informacinių stendų pristatymo bei įrengimo darbai.
Prekių pristatymo ir įrengimo vietos: Jurbarko rajono savivaldybės teritorija, Tauragės rajono savivaldybės teritorija, Šilalės rajono savivaldybės teritorija ir Pagėgių savivaldybės teritorija.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

35261000  -  Informacinės lentos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija, Tauragės rajono savivaldybės teritorija, Šilalės rajono savivaldybės teritorija ir Pagėgių savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informaciniai stendai, pritaikyti neįgaliesiems, pagal parengtą techninę specifikaciją. Prekės turi būti pristatytos ir įrengtos iki 2018 m. birželio 1 dienos. Detalus perkamų prekių aprašymas ir reikalavimai nurodyti: Techninė specifikacija 1 Priedas ir Techninė specifikacija 2 Priedas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ informacinius stendus, pritaikytus neįgaliesiems

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti užpildytą Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal pirkimo dokumentų 4 priedą xml formatu, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD pildo ir kartu au pasiūlymu pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis, EBVPD turi užpildyti ir pateikti ir šie subjektai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo bendros sutarties kainos. Tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją arba draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą.
Perkančioji organizacija įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo pagrindas yra Šalių pasirašytas prekių perdavimo – priėmimo aktas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-04-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-04-03
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, 207 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymus tiekėjai turi teikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Jurbarko rajono apylinkės teismas
Vytauto Didžiojo g. 21
Jurbarkas
74130
LT
Telefonas: +370 44752980
Faksas: +370 44752980

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-03-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?