CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=392817
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Variklių aušinimo skysčių pirkimas
Nuorodos numeris:  375405
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24950000  -  Specializuoti chemijos produktai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – mieste eksploatuojamų autobusų dyzelinių ir dujinių variklių aušinimui skirtų aušinimo skysčių (Prekės) pirkimas. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis: 1 – variklių aušinimo skystis; 2 – variklių aušinimo skysčio koncentratas. Prekių savybės ir reikalavimai, preliminarūs Prekių kiekiai, kurie šiuo atveju nėra laikomi maksimaliais, nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Variklių aušinimo skysčių techninė specifikacija“. Prekės pristatomos ir perduodamos PS nurodytu adresu Vilniuje: Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52. Pristatymo sąlygos – DDP Vilnius, INCOTERMS 2010.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Variklių aušinimo skystis
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24950000  -  Specializuoti chemijos produktai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52, Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarus Prekės kiekis: 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu – 50 000 litrų; 36 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu – 150 000 litrų. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas Prekę (Prekės kiekius) tieks pagal Prekių užsakymo laikotarpiu Perkančiojo subjekto (PS) pateiktus užsakymus. Minimalus užsakomas Prekės kiekis – mažiausias Specifikacijoje nurodytas Prekės išfasavimo vienetas. Pagal Sutartį užsakytą Prekės kiekį tiekėjas PS pristato savo transportu ir sąskaita ne ilgiau nei per 2 d. d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos. Prekių užsakymo laikotarpiu PS užsakytą Prekės kiekį tiekėjas privalo pristatyti PS ir pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui. Prekės kiekiai pristatomi ir perduodami PS nurodytu adresu – Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje. Pristatymo sąlygos į PS nurodytą sandėlį – DDP Vilnius, INCOTERMS 2010.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 97500.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekių užsakymo laikotarpis rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Bendras sutarties Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Variklių aušinimo skysčio koncentratas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24950000  -  Specializuoti chemijos produktai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52, Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarus Prekės kiekis: 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu – 6 000 litrų; 36 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu – 18 000 litrų. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas Prekę (Prekės kiekius) tieks pagal Prekių užsakymo laikotarpiu Perkančiojo subjekto (PS) pateiktus užsakymus. Minimalus užsakomas Prekės kiekis – mažiausias Specifikacijoje nurodytas Prekės išfasavimo vienetas. Pagal Sutartį užsakytą Prekės kiekį tiekėjas PS pristato savo transportu ir sąskaita ne ilgiau nei per 2 d. d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos. Prekių užsakymo laikotarpiu PS užsakytą Prekės kiekį tiekėjas privalo pristatyti PS ir pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui. Prekės kiekiai pristatomi ir perduodami PS nurodytu adresu – Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje. Pristatymo sąlygos į PS nurodytą sandėlį – DDP Vilnius, INCOTERMS 2010.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 63000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekių užsakymo laikotarpis rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Bendras sutarties Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už iš tiekėjo įsigytą Prekės kiekį Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už parduotą Prekės kiekį privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui tiekiant Prekę netinkamai ar netinkamas prekes, ar netiekiant Prekės, tiekėjas pagal PS pretenziją privalo ištaisyti nurodytus trūkumus ne ilgiau nei per 2 d. d. nuo PS pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nepakeitęs Prekės kita kokybiška Preke per nustatytą laiką, PS pareiškus pretenziją, už kiekvieną uždelstą dieną moka 30€ baudą bei atlygina PS kitus jo patirtus nuostolius dėl netinkamai vykdomų tiekėjo įsipareigojimų ar netinkamos Prekės kokybės padarinių. Jei PS tiekėjui pateikia 5 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę PS pretenziją tiekėjui gali būti skiriama 100€ bauda. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti Prekės kiekį Sutartyje nurodytu terminu, PS pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. nuo nepristatyto Prekės kiekio vertės dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 6,0 proc. nuo nepristatyto Prekės kiekio vertės. Šiuo atveju palūkanos nemokamos. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš PS mokėtinos tiekėjui sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-04-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-08-23
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-04-26
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-04-06
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/Search 302683277

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?