CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
188772433
Gedimino pr. 7
Vilnius
LT-01103
LT
Asmuo ryšiams: Greta Sungailė
Telefonas: +370 69345173
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ivpk.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=378518
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Informacinės visuomenės plėtra

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ADP sistemos veiklos modelio (veiklos poreikių analizės, įvertinimo, specifikacijos parengimo) parengimo, diegimo techninės priežiūros ir techninės pagalbos, viešinimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72222100  -  Informacijos sistemų arba technologijos strateginės peržiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šiuo viešuoju pirkimu numatoma įsigyti (pirkti) ADP sistemos veiklos modelio (veiklos poreikių analizės, įvertinimo, specifikacijos parengimo) parengimo, diegimo techninės priežiūros ir techninės pagalbos, viešinimo paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72222300  -  Informacijos technologijos paslaugos
72246000  -  Sistemų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos:
1. ADP veiklos poreikių analizė, įvertinimas ir dokumentavimas (atitinkamų ADP procesų ir procedūrų detalizavimas), atsižvelgiant į atvirų duomenų kompetencijos stiprinimo projekte parengtus metodinius dokumentus atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimui.
2. ADP techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas bei dalyvavimas tarpinstituciniame suderinime, remiantis Susisiekimo ministro 2017-11-24 įsakymu Nr. 3-555 patvirtintais Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatais, Europos Sąjungos šalyse narėse taikomais reikalavimais atviriems duomenims ir metaduomenims, užsienio šalių gerąja praktika.
3. ADP funkcionalumo, sukūrimo bei įdiegimo reikalavimų detalizavimas. ADP IS sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimas, racionaliai įvertinant ir pagrindžiant ilgalaikės atvirų duomenų įgyvendinimo politikos, teisinės aplinkos vystymo, įgyvendinimo organizavimo, technologinės raidos ir kitus susijusius poreikius.
4. ADP projekto įgyvendinimo techninė priežiūra ir kita techninė pagalba Projekto įgyvendinimo metu.
5. Duomenų atvėrimo ir metaduomenų parengimo elektroninių vedlių ir pagalbinės medžiagos, atitinkančios AD kompetencijos stiprinimo projekte parengtus metodinius dokumentus atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimui, sukūrimas.
6. ADP pradinio viešojo informacinio turinio parengimas.
7. Projekto viešinimo paslaugos.
8. Projekto priežiūros darbų galutinės suvestinės ataskaitos parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-04-27
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas – iki 2020 m. balandžio 27 d., tačiau sutartis gali būti pratęsta, bet bendras sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja sutarties įvykdymo užtikrinimo (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma - 5 % (penki procentai) pirkimo sutarties vertės. Galiojimas - įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioja iki visiško tiekėjo prievolių įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-19
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-19
Vietos laikas:  08:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-01-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=5&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=ADP&filter_jarcode=188772433&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1732233

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?