CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2,
Kupiškis
LT-40115
LT
Asmuo ryšiams: Rita Meškienė
Telefonas: +370 45935701
Faksas: +370 45935510
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kupiskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=375281
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k. sutvarkymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90522000  -  Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo aprašymas ir apimtys – Preliminarūs pirkimo paslaugų kiekiai bei paslaugų vykdymo aprašymas nurodytas pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. D1-637„Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90522000  -  Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Noriūnų sen., Rudilių k., Kupiškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Užteršto grunto išvalymas – grunto iškasimas ir pakrovimas į transporto priemones preliminarus kiekis 513 m3; grunto transportavimas, t/km ir užteršto grunto pridavimas preliminarus kiekis 513 m3;
Kuro išdavimo kolonėlių aikštelių fragmentų pašalinimas – dangų išardymas ir pakrovimas į transporto priemones preliminarus kiekis 44 m3; statybinio laužo surinkimas ir pridavimas preliminarus kiekis 44 m3.
Teritorijos rekultivavimas – švarus gruntas preliminarus kiekis 513 m3; švaraus grunto atvežimas iš artimiausių karjerų apie 40 km atstumu, t/km; grunto paskleidimas vietoje preliminarus kiekis 513 m3.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartyje nurodytas paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas”

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumentuose. Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais Tiekėjai užpildyto Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentą (EBVPD) skaitmeninę kopiją ir pateikia kartu su pasiūlymu CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD, patvirtinantį (-ius), kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Užtikrinimo suma – 7 000,00 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-03-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-03-06
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato II aukšte 215 kabinete, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
LT-35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-02-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?