CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Utena
28503
LT
Asmuo ryšiams: Viktoras Vieversys
Telefonas: +370 38964044
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.utena.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360907
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

,,Utenos meno mokyklos remonto darbai, įgyvendinant projektą „Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas „Utenos meno mokykloje“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atlikti Techniniame projekte numatytus darbus:
II etape numatyti darbai;
III etape numatyti darbai, teikiant pasiūlymą nereikia vertinti ventiliacijos kanalų įrengimo darbų, numatytų Techninio projekto „Utenos dailės mokyklos Basanavičiaus g. 34, 36, 38, Utenoje, atnaujinimo (modernizavimo), buv. pašto stoties statinių komplekso – KV 25111 tvarkomųjų statybos darbų projektas“ Šildymo, vėdinimo dalies brėžinyje – 2016-08-SIL-TDP-ŠV-1, Lapas Nr. 2, bei čia numatytų ventiliacijos grotelių;
IV etape numatyti darbai;
V etape numatyti darbai;
VI etape numatyti darbai;
VII etape numatyti darbai;
VIII etape numatyti darbai;
IX etape numatyti darbai, teikiant pasiūlymą nereikia vertinti muziejaus patalpos baldų ir įrangos kainos, bei jų montavimo darbų kainos;
X etape numatyti darbai;
XI etape numatyti darbai;
XII etape numatyti darbai;
XVI etape numatyti darbai;
XIII, XIV, XV etapuose numatyti darbai nėra šio pirkimo objektas ir teikiant pasiūlymą jų vertinti nereikia.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Basanavičiaus g. Nr. 34, Nr. 36, Nr. 38
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atlikti Techniniame projekte „Utenos dailės mokyklos Basanavičiaus g. 34, 36, 38, Utenoje, atnaujinimo (modernizavimo), buv. pašto stoties statinių komplekso – KV 25111 tvarkomųjų statybos darbų projektas“ numatytus darbus:
II etape numatyti darbai;
III etape numatyti darbai, teikiant pasiūlymą nereikia vertinti ventiliacijos kanalų įrengimo darbų, numatytų Techninio projekto „Utenos dailės mokyklos Basanavičiaus g. 34, 36, 38, Utenoje, atnaujinimo (modernizavimo), buv. pašto stoties statinių komplekso – KV 25111 tvarkomųjų statybos darbų projektas“ Šildymo, vėdinimo dalies brėžinyje – 2016-08-SIL-TDP-ŠV-1, Lapas Nr. 2, bei čia numatytų ventiliacijos grotelių;
IV etape numatyti darbai;
V etape numatyti darbai;
VI etape numatyti darbai;
VII etape numatyti darbai;
VIII etape numatyti darbai;
IX etape numatyti darbai, teikiant pasiūlymą nereikia vertinti muziejaus patalpos baldų ir įrangos kainos, bei jų montavimo darbų kainos;
X etape numatyti darbai;
XI etape numatyti darbai;
XII etape numatyti darbai;
XVI etape numatyti darbai;
XIII, XIV, XV etapuose numatyti darbai nėra šio pirkimo objektas ir teikiant pasiūlymą jų vertinti nereikia.
Numatomi preliminarūs darbų kiekiai:
1. Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais 856,80 m2;
2. Stogų skardos dangos įrengimas ant įrengtų grebėstų 900,82 m2;
3. Stogų skardos dangos išardymas 900,82 m2;
4. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, 179,32 m;
5. Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas 3 vnt;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas vieną kartą gali būti pratęstas, o Veiklų sąraše (Darbų atlikimo grafike) pateiktas grafikas gali būti koreguotas 30 dienų terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;
Papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 5 d. nuostatomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-CPVA-R-302-91-002

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
2. Tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis pastatų statybos veikla.
Pateikiama:
a) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, asmeniui, besiverčiant veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudiji-mo kopiją.
b) Užsienio šalyje registruotas tiekėjas privalo pateikti Teisės pripažinimo dokumentus, leidžiančius atlikti pirkimo sutartyje numatytus darbus (dokumentai pateikiami lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimų biuro) .
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) atestuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai). Jeigu kvalifikacijos atestatas išduotas po 2017 sausio 1 d. atestate turi būti nurodyta “statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje”, kaip numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 231 straipsnyje Teisė vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą.
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas galiojantis atestatas (kopija) ar lygiavertis dokumentas.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas privalo pateikti siūlomų specialistų Teisės pripažinimo dokumentus, leidžiančius teikti pirkimo sutartyje numatytus darbus.
Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas, pateikiama jo pasirašyta deklaracija, kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį.
2. Vidutinė metinė per pastaruosius 5 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus- per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų svarbiausių bendrastatybinių darbų arba jų dalies apimtis yra ne mažesnė kaip 117.500,00 Eur be PVM.
Per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad bendrastatybiniai darbai atlikti ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, bei užsakovo kontaktiniai duomenys: užsakovo įgalioto asmens tel. nr., fakso nr., el. p. (ir k.t.).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą, Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytos Darbų pabaigos.
Šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES Europos regioninės plėtros fondo lėšų, taikant išlaidų kompensavimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-01
Vietos laikas:  13:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-01
Vietos laikas:  14:15
Vieta:  
Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 308 kab., Utena

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468583

VI.5)

Paskelbimo data

2018-01-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

http://www.utena.lt/images/2018_Naujienos/SAUSIS/2018_01_05/viesieji.pdf. Plano eilutės Nr. 282

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?