CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52613083
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  31700.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų apimtis:
1. Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai:
1.1. Statybos rūšis – naujo statinio statyba;
1.2. Žemės sklypo Tolminkiemio g. (skl. kad. Nr.:0101/0167:2078) Vilnius, rodikliai: sklypo plotas – plotas 1,8276 ha.
2. Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti modernų šiuolaikišką, esminius statinio reikalavimus ir higienos normas atitinkantį mokslo paskirties pastatą – gimnaziją, kurią galėtų lankyti ne mažiau nei 700 mokinių. Numatoma, jog gimnaziją lankys I – IV klasių mokiniai. Atsižvelgus į sklypo užstatymo tankumo, intensyvumo ir kitus rodiklius bei esant galimybei, projektinis mokinių skaičius projektavimo metu turėtų būti didinamas. Projektuotojas, derindamas su perkančiaja organizacija, privalo parengti techninį projektą atsižvelgdamas į LR įstatymus, Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, statybos techninius reglamentus, higienos normas ir kitus privalomus teisės aktus. Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip „A+“ (mažai energijos naudojantis pastatas).
3. projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimo procedūrų atlikimas;
4. techninio projekto parengimas;
5. statybą leidžiančio dokumento gavimas;
6. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos metu
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. kartu su statybą leidžiančiu dokumentu galutinė, pagal IS „Infostatyba“ projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinė dokumentacija perduodami užsakovui per 240 k. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;
2. statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 225-468673
2017-316624

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-03-30
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  9
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Projektai ir Co"
Užtvankos g. 17, Dainiai
Jurbarko raj.
74202
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  31700.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į statinio projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 1 000,00 EUR sumai arba pateikti banko garantiją (elektronine forma) 1 000,00 EUR sumai pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2018-04-06
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=188710061&filter_tender=Tolminkiemio&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1750397

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?