CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
181705485
Lvovo g. 89-75
Vilnius
08104
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Barnatavičiutė
Telefonas: +370 52161979
El. paštas: virginijab@vaatc.lt
Faksas: +370 52333254
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vaatc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360629
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Juridinis asmuo, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno naujos sekcijos projektavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno naujos sekcijos projektavimo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų teikėjas turės:
1) parengti projektinius pasiūlymus (taip pat atlikti reikalingus tyrimus (toponuotrauka, geologiniai/geotechniniai tyrimai ir kt.);
2) atstovauti užsakovui gaunant specialiuosius architektūrinius reikalavimus bei prisijungimo prie tinklų ir komunikacijų sąlygas (esant poreikiui);
3) pagal pateiktus specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir prisijungimo prie tinklų ir komunikacijų sąlygas (jei tokios pateikiamos) parengti sąvartyno naujos sekcijos techninį projektą;
4) atstovauti Užsakovui gaunant statybą leidžiantį dokumentą pagal parengtą sąvartyno naujos sekcijos techninį projektą;
5) teikti konsultacijas perkančiajai organizacijai dėl parengtos techninės dokumentacijos, įskaitant konsultacijas, susijusias su sąvartyno naujos sekcijos statybos darbų pirkimu, kurio pirkimo dokumentai bus parengti pagal šių paslaugų teikimo metu parengtą sąvartyno naujos sekcijos techninį projektą.
Projektuojamos naujos sąvartyno sekcijos plotas (su šlaitais) - apie 4,6 ha.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 308
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta, pratęsiant vieną, kelis ar visus nurodytus etapus, esant techninėje specifikacijoje numatytoms sąlygoms, bendram 12 savaičių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygišką ir neatšaukiama sutarties įvykdymo garantija ar draudimo bendrovės išduotu laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas bei visi jį lydintys dokumentai (jų originalai) pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą sutarties galiojimo terminą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažesnė kaip 5 procentai bendros sutarties vertės (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal šią sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.
Sutarties apmokėjimo tvarka – per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinėje sistemoje „E sąskaita“ dienos. Paslaugų teikėjas sąskaitą apmokėjimui gali teikti tik perkančiajai organizacijai patvirtinus techninėje specifikacijoje numatytos užduoties įgyvendinimą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-16
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-16
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
UAB "VAATC", Lvovo g. 89-75, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-08
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?