CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Tukienė
Telefonas: +370 2392410
Faksas: +370 2124335
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sumin.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376050
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, 2017–2018 METŲ FINANSINIO AUDITO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212000  -  Audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos paslaugos – valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugos (toliau – auditas, audito paslaugos). Valstybės įmonių audito paslaugos atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Tarptautinių audito standartų reikalavimais.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VĮ Lietuvos oro uostų finansinių ataskaitų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos – valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugos (toliau – auditas, audito paslaugos). Valstybės įmonių audito paslaugos atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Tarptautinių audito standartų reikalavimais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VĮ „Oro navigacija“ finansinių ataskaitų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos – valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugos (toliau – auditas, audito paslaugos). Valstybės įmonių audito paslaugos atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Tarptautinių audito standartų reikalavimais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijosfinansinių ataskaitų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos – valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugos (toliau – auditas, audito paslaugos). Valstybės įmonių audito paslaugos atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Tarptautinių audito standartų reikalavimais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VĮ „Kelių priežiūra“ finansinių ataskaitų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos – valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugos (toliau – auditas, audito paslaugos). Valstybės įmonių audito paslaugos atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Tarptautinių audito standartų reikalavimais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra teikėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Perkančiajai organizacijai patikrinus ir įvertinus pasiūlymus, atlikus EBPVD patikrinimo procedūrą ir išrinkus laimėtoją, tik laimėtojo bus prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma trišalė pirkimo sutartis: Susisiekimo ministerija – paslaugos gavėjas, audituojama įmonė – mokėtojas, konkurso laimėtojas – paslaugos teikėjas.
1. Mokėtojas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
2. Laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų ar jos dalies, paslaugų teikėjas moka paslaugų mokėtojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
3. Mokėtojui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir paslaugų teikėjui pareikalavus, paslaugų gavėjas moka paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-01-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Gedimino pr. 17, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-01-03
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Bus įtrauktas į 2018 m. Viešųjų pirkimų planą

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?