CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Albina Ročiuvienė
Telefonas: +370 44456196
Faksas: +370 44452229
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=362167
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“ rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai vykdomi trim etapais:
I etapas - Medininkų aikštė: esamų želdinių kirtimas ir esamų darbų ardymas, požeminių tinklų klojimas, važiuojamosios dalies ir automobilių stovėjimo aikštelių dangų įrengimas, mažųjų architektūros formų pastatymas, medžių sodinimas ir žalių plotų įrengimas;
II etapas - Varnelės parko pietinė dalis: želdinių kirtimas ir esamų dangų ardymas, pėsčiųjų tiltelio per Varnelės upelį pastatymas, požeminių tinklų paklojimas, mažųjų architektūros formų pastatymas, medžių sodinimas ir žalių plotų įrengimas;
III etapas - Varnelės parko Šiaurinė dalis: želdinių kirtimas ir esamų dangų ardymas, požeminių tinklų paklojimas, mažosios architektūros formų pastatymas, medžių sodinimas ir žaliųjų plotų įrengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Varnių mstl. Telšių rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą :
I.Etapas:
1. Sklypo plotas apie 2399 m2
2. Gatvės ilgis apie 0,110 km
3. Inžinerinių elektros tinklų ilgis apie 725m
4. Nuotekų tinklų ilgis apie 54 m
II.Etapas
1. Sklypo plotas apie 3330 m2
2. Pėsčiųjų takų ilgis/plotis apie 125.00/2.00-6.60 m
3. Pėsčiųjų tilto ilgis/plotis apie 16.00/2.00 m
4. Inžinerinių tinklų ilgis apie 235 m
5. Lauko laiptų aukštis/plotis apie 0.96/5.30 m
6. Atraminės sienos ilgis/plotis apie 28.00/0.20 m
III.Etapas
1. Sklypo plotas apie 6374 m2
2. Pėsčiųjų tako ilgis/plotis apie 190.00/2.00-6.60 m
3. Inžinerinių elektros tinklų ilgis apie 285 m
4. Žaidimų aikštelės nr.1 plotas apie 79 m2
5. Žaidimų aikštelės nr.2 plotas apie 51 m2
6. Lauko laiptų nr.1 aukštis/plotis apie 0.60/2.00 m
Lauko laiptų nr. 2 aukštis/plotis apie 0.72/2.00 m
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas galės būti pratęstas 3 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“
Kvalifikacijos reilkalavimai:
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai: tiekėjas turi turėti tiesę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus neypatingo statinio darbus. Tiekėjas turi turėti teisę tokius darbus vykdyti ir kultūros paveldo teritorijoje (Registrų centro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje rangovas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjo vidutinės metinės statybos darbų apimties per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) vertė turi būti ne mažesnė kaip 50.000,00 Eur (su PVM).
2. Tiekėjas turi turėti bent vieną neypatingo statinio statybos vadovą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų statybos darbų vadovo patirtį ir patirtį vadovaujant bent vienam viešųjų erdvių sutvarkymo ir/ar viešosios infrastruktūros sutvarkymo naujos statybos/rekonstravimo rangos darbų objektui.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija
2. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, jų gyvenimo aprašymai (nurodant konkrečius vykdytus projektus, įvykdymo terminus, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus, specialisto projekte eitas pareigas); kvalifikaciją ir teisę eiti paskirtas pareigas įrodantys dokumentai. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija
III.1.5)

Informacija apie rezervuotas sutartis

Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjui, kuris dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų ar užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų remiamų asmenų užimtumo rėmimo priemonėse, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo darbuotojų yra nepalankioje padėtyje esantys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius, socialinėje atskirtyje esančius, grįžusius ar esančius laisvės atėmimo vietose, priklausančius nuo psichiką veikiančių medžiagų.
Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui, kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymas tūri būti užtikrintas pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (banko ar kredito unijos garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą). Užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioji nepertraukiamai visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.
Pirkimo sutartis įsigalioja tik pateikus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jei per 5 darbo dienas (ar per ilgesnį, dėl objektyvių priežasčių kitą, perkančiosios organizacijos nurodytą terminą) tiekėjas tinkamo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-01-09
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-09
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Telšių rajono savivaldybės administracija, 303 kab., Respublikos g. 32, 87333 Telšiai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjas nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tie tiekėjai , kurie registruoti CVP IS. Registracija CVP IS nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT-76299
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
Teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-27
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Projekto „Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimas“ rangos darbai

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?