CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Vaiva Mačiūnė
Telefonas: +370 2393935
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sumin.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376268
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Atviras konkursas dėl išteklių, reikalingų skubiam geležinkelio kelių remontui pirkimo
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44316400  -  Metalo dirbiniai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – ištekliai, reikalingi skubiam geležinkelio kelių remontui. Pirkimas skirstomas į dvi dalis: I pirkimo objekto dalis - metalinės sijos, II pirkimo objekto dalis - konstrukciniai fiksuoti ir paslankūs sferiniai atraminiai guoliai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Metalinės sijos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

44112700  -  Sijos
44440000  -  Guoliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Metalinės sijos bus naudojamos geležinkelių transporto eismui per metalinį tiltą, esantį
tarpstotyje Paneriai–Lentvaris 12+649 km atkurti, įvykus gamtinio ar kitokio pobūdžio didelio
masto nelaimei.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties trukmę įskaičiuotas ir 30 (trisdešimties) dienų atsiskaitymo su tiekėju laikotarpis.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Konstrukciniai fiksuoti ir paslankūs sferiniai atraminiai guoliai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

44112700  -  Sijos
44440000  -  Guoliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Guoliai bus naudojami tarp tilto perdangos ir atramos, ir perduos perdangos apkrovas
į atramas vykstant mišriam keleivinių ir krovininių traukinių iki 160 km/h greičio eismui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties trukmę įskaičiuotas ir 30 (trisdešimties) dienų atsiskaitymo su tiekėju laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Laiku pagal sutarties nuostatas nepristačius prekių ar jų dalies ir pirkėjui pareikalavus, pardavėjas moka pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 2. Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir pardavėjui pareikalavus, pirkėjas moka pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, išskyrus konkurso sąlygose numatytą sąlygą. 3. Jeigu ne dėl pirkėjo kaltės pardavėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes daugiau nei 3 (tris) darbo dienas arba nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, pirkėjas, raštu įspėjęs pardavėją, gali nutraukti sutartį ir (ar) reikalauti sumokėti baudą, lygią 15 proc. bendros sutarties kainos su PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-01-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Gedimino pr. 17, Vilnius (110 kab.).
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo ir susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūrų posėdyje tiekėjai ir jų įgalioti asmenys dalyvauti negali.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-12-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_authority=susisiekimo+ministerija&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&limitstart=10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?