CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Lietuvos paštas
121215587
J. Jasinskio g. 16
Vilnius
03500
LT
Asmuo ryšiams: Alina Leščinskaja
Telefonas: +370 52398309
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.post.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=375745
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Pašto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO PAŠTŲ MODERNIZAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ RANGOS BŪDU PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45300000  -  Pastatų įrengimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto paštų modernizavimo, įrengimo darbų rangos būdu pirkimas 3 regionuose:
Vilniaus regione
Klaipėdos regione
Šiaulių regione
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  vienos pirkimo dalies
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1. Pirmoji pirkimo objekto dalis – darbai Vilniaus regione
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45300000  -  Pastatų įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai bus perkami pagal poreikį naujai įrengiamiems arba rekonstruojamiems paštams 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus pasiekta maksimali pirkimo sutarties vertė kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuri sudaro:
1. Vilniaus regione – 170 000 EUR be PVM
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 170000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2. Antroji pirkimo objekto dalis – darbai Klaipėdos regione
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45300000  -  Pastatų įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai bus perkami pagal poreikį naujai įrengiamiems arba rekonstruojamiems paštams 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus pasiekta maksimali pirkimo sutarties vertė kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuri sudaro:
2. Klaipėdos regione – 140 000 EUR be PVM
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 140000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

3. Trečioji pirkimo objekto dalis – darbai Šiaulių regione
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45300000  -  Pastatų įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai bus perkami pagal poreikį naujai įrengiamiems arba rekonstruojamiems paštams 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus pasiekta maksimali pirkimo sutarties vertė kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuri sudaro:
1. Šiaulių regione – 90 000 EUR be PVM
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 90000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą elektronine forma kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas tokiai sumai:
I (pirmajai) pirkimo objekto daliai – 3 400,00 EUR;
II (antrajai) pirkimo objekto daliai – 2 800,00 EUR;
III (trečiajai) pirkimo objekto daliai – 1 800,00 EUR.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai bei tinkamai atliktus darbus atliktus pagal kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjo pateiktą darbų užduotį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, darbų vykdymo dokumentacijos pateikimo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalės pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 5 000 (penkių tūkstančių eurų) EUR sumai pirmajai pirkimo objekto daliai; 4 000 (keturių tūkstančių eurų) EUR sumai antrajai pirkimo objekto dalia; 2 500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų) EUR sumai trečiajai pirkimo objekto daliai.
2. Apmokėjimo tvarka.
Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai bei tinkamai atliktus darbus atliktus pagal kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjo pateiktą darbų užduotį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, darbų vykdymo dokumentacijos pateikimo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-04-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-01-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, Jasinskio g. 16, Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-12-20
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=121215587&filter_tender=rang&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1745688

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?