CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Renata Kniukštienė
Telefonas: +370 44456196
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360541
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai - Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pėsčiųjų-dviračių tako, apšvietimo tinklų, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, gatvės važiuojamosios dalies rekonstravimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Sedos gatvės atkarpa nuo Kęstučio-Stoties-Sedos gatvių sankryžos iki sankryžos su Karaliaus Mindaugo gatve
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas - 0,435 km, apšvietimo tinklų įrengimas - 1240 m, lietaus nuotekų tinklų įrengimas - 629 m, 7 m pločio gatvės dangos konstrukcija - 0,449 km
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)“
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas) (Pateikiami kompetentingos institucijos išduoti arba pripažinti kvalifikacijos atestatai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma)
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas per paskutiniuosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos) yra tinkamai įvykdęs susisiekimo komunikacijų statinių (keliai (gatvės)) rekonstrukcijos/remonto sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 450.000,00 Eur su PVM.
2. Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)) statybos darbų vadovo pareigas.
3. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną kvalifikuotą specialistą – matininką.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Pateikiama: 1) Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. 2) Užsakovų pažymos apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikti siūlomo specialisto CV, kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
3. Pateikiamas kvalifikacijos reikalavimą įrodantis dokumentas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė - 10 proc. nuo sutarties sumos be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2017-12-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-10
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?