CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Visagino ligoninė
191342858
Taikos pr. 15A
Visaginas
31107
LT
Asmuo ryšiams: Silva Savickienė
Telefonas: +370 38675289
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://visaginoligonine.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=367412
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VšĮ Visagino ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ventiliacijos įrengimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45215140  -  Ligoninių patalpų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

VšĮ Visagino ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ventiliacijos įrengimo darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45215140  -  Ligoninių patalpų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Viešoji įstaiga Visagino ligoninė, Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

VšĮ Visagino ligoninės Palaikomojo gydymo ir Slaugos skyriaus ventiliacijos įrengimo darbai su darbo projekto parengimu. Remontuojamas plotas - 622,009 m²
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2018-07-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 (vieną) kartą, ne ilgiau kaip iki 2018-09-28.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas pagal 2017-10-24 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮV-E-980 „Dėl įgaliojimo atlikti Viešosios įstaigos Visagino ligoninės Palaikomojo gydymo ir Slaugos skyriaus ventiliacijos įrengimo darbų viešuosius pirkimus“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik iš jo bus prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos, Visagino savivaldybės administracijai turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 proc. sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas - turi būti besąlyginis bei neatšaukiamas ir turi galioti visą sutarties galiojimo laiką iki sutartyje nurodytų darbų užbaigimo.
Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo visų savo Darbų pabaigos privalo pateikti pirkimo Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 proc. sutarties vertės su PVM. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis bei neatšaukiamas ir turi galioti 24 mėn. nuo Statinio statybos užbaigimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-02-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Viešoji įstaiga Visagino ligoninė, Taikos pr. 15A, 31107 Visaginas, 130 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Interneto adresas: http://pat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-11-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88&kuras=0&limitstart=70

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?