CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos vanduo"
140089260
Ryšininkų g. 11, Klaipėda
Klaipėda
91116
LT
Asmuo ryšiams: Loreta Leliugaitė
Telefonas: +370 46466201
Faksas: +370 46466179
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vanduo.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=368444
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Požeminio vandens monitoringas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71700000  -  Stebėsenos ir kontrolės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Požeminio vandens monitoringas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 21000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71700000  -  Stebėsenos ir kontrolės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ryšininkų g. 11, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama požeminio vandens monitoringo paslauga AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamuose objektuose dvejiems (2018-2019) metams: Klaipėdos m. I-oji vandenvietė; Klaipėdos m. II-oji vandenvietė; Klaipėdos m. III-oji vandenvietė; Gargždų m. vandenvietė; Klaipėdos m. nuotekų valykla; Dumpių dumblo sandėliavimo poligonas; Dumpių naujų dumblo saugojimo aikštelių teritorija; Drevernos vandenvietė; Vėžaičių vandenvietė; Veiviržėnų I ir II vandenvietės; Dovilų vandenvietė; Kretingalės vandenvietė.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 21000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti EBVPD. Visų reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
2. Tiekėjas turi turėti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotą leidimą tirti žemės gelmes, kurio veiklos rūšių sąraše yra leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus. Jeigu tiekėjas yra juridinis arba fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrins, užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje, paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną nurodytą skelbime.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną sutartį, susijusią su požeminio vandens monitoringo vykdymu, kurios vertė ne mažesnė kaip 7.000,00 Eur be PVM.Pateikiama: 1) Įvykdytų sutarčių laisvos formos sąrašas, nurodant pagal sutartį suteiktų paslaugų trumpą aprašymą (sutarties objektą), sutarties vertę, sutarties pasirašymo datą (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo datą (metai, mėnuo) ir užsakovus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjai pateikia: Užsakovo (-ų), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne, pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai (pažymose turi būti nurodytas trumpas suteiktų paslaugų aprašymas (sutarties objektas), įvykdytos sutarties vertė, sutarties pasirašymo data, sutarties įvykdymo data, be to ar paslaugos buvo suteiktos laiku ir tinkamai).
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) po Paslaugų atlikimo rezultato perdavimo bei sąskaitos faktūros už pristatytas atliktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 2 000 eurų (dviejų tūkstančių eurų, 00 ct) bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-11-09
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=Klaip%C4%97dos+vanduo&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_tender=Monitoring&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?