CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
303039520
Lukiškių g. 2
Vilnius
01512
LT
Asmuo ryšiams: Inga Andruškevičiūtė
Telefonas: +370 52034977
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vipa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=356559
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Finansinės priemonės valdytojo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66000000  -  Finansinės ir draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Organizuojamu pirkimu bus atrinktas finansinės priemonės valdytojas, t. y. finansų tarpininkas, kuris įgyvendins 2017 m. birželio 29 d. trišalės sutarties, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra, pagrindu įsteigto „Kultūros paveldo fondo“ lėšomis finansuojamą finansinę priemonę „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66000000  -  Finansinės ir draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjas (finansinės priemonės valdytojas) įsipareigoja suteikti paskolų, kuriose paslaugų teikėjo lėšos sudarytų ne mažiau kaip 919 590,00 Eur.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 242
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu ne ilgesniam nei 60 mėn. laikotarpiui, jei iki pirminio sutarties galiojimo termino pabaigos bus pasiekti techninės specifikacijos 5 skyriuje reikalaujami minimalūs rezultatai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 05.4.1-FM-F-307-01-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turėti teisę verstis kreditų teikimo veikla, juos teikiant viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims.
Pateikiama. Lietuvos banko, kitos ES valstybės narės ar kitos valstybės centrinio banko funkcijas atliekančios priežiūros institucijos išduota licencija, suteikianti teisę skolinti lėšas, įskaitant su nekilnojamuoju turtu susijusias kredito sutartis, komercinių sandorių finansavimą juridiniams asmenims, ir toks skolinimas privataus ir valstybinio kapitalo subjektams nėra apribotas LR teisės aktais.
2. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 3.3 punkte.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Pateikiama: Tiekėjo banko sąskaitos išrašas, patvirtinantis disponavimą ne mažesne nei nurodyta lėšų suma ir deklaracija, patvirtinanti galimybę lėšas naudoti paskolų teikimui pagal šio pirkimo sąlygas arba sutarties, suteikiančios reikalaujamą teisę, išrašas arba kiti atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Tiekėjas disponuoja ne mažesne kaip 5 000 000 Eur lėšų suma paskoloms teikti pagal šio pirkimo sąlygas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Pateikiama: Deklaracija, kurioje nurodoma paskolos sutarties sudarymo data, vertė ir subjektas, kuriam išduota paskola.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) yra sudaręs bent vieną paskolos suteikimo sutartį ne mažesnei nei 500 000 Eur sumai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede Nr. 3 "Sutarties sąlygos".

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-09-18
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-09-18
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688003
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-08-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?