CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52613083
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=369897
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazijos, S.Konarskio g.27, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija šiuo pirkimu numato įsigyti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, esančios S. Konarskio g. 27, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) ir rangos darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo tikslas – parengti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą ir atlikti rangos darbus. Pirkimas remiasi 2016 metais paruoštais projektiniais pasiūlymais. Pagrindiniai darbai: šiltinami stogas, išorės sienos ir cokolis, keičiami langai ir lauko durys, remontuojami sanitariniai mazgai, keičiama elektrotechnika, pastatas pritaikomas žmonėms su negalia, įrengiamos mechaninės rekuperacinės vėdinimo sistemos sporto ir aktų salių patalpose, įrengiama gaisrinė signalizacija. Kaip susiję darbai, keičiamos inžinerinės sistemos sanitarinių mazgų patalpose ir visa lietaus nuotekų sistema.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, tačiau ne daugiau nei nulėmė atitinkamos nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo (techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Bendras Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo terminas – 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo įforminimo ir galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Užpildytą EBVPD turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
2. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu arba banko garantija 80 600,00 EUR sumai.
2. Rangovas, vėluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.
3. Atsiskaitymas atliekamas per 30 kalendorinių dienų po suteiktų Paslaugų pažymų (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų, po atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų - faktūrų gavimo dienos. Dėl Sutarties pobūdžio 30 dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 215 kabinete.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 48 500,00 (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų 00 ct) EUR sumai arba pateikti banko garantiją 48 500,00 (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų 00 ct) EUR sumai pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2017-11-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimą atlieka įgaliotoji perkančioji organizacija.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?