CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 52662703
Faksas: +370 52663663
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=366315
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalies parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalies parengimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalies parengimas. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalį sudaro: analitinė dalis ir analizių apžvalga su išvadomis, aiškinamasis raštas, viešai prieinama interaktyvi platforma, interaktyvūs ir statiški brėžiniai ir paaiškinančios schemos, GIS duomenų paketai, procedūrų dokumentai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2017-12-22  /  Pabaiga: 2018-06-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į II.2.7) punkte nurodytą sutarties trukmę įeina paslaugų atlikimo terminas (iki 2017-05-31) ir atsiskaitymo terminas (30 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (10 proc. sutarties vertės).
2. Užsakovas išmoka 150 000,00 Eur su PVM dydžio avansą. Avanso išmokėjimui Vykdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti avansinio mokėjimo dydžio Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.
3. Atsiskaitymas už atliktas paslaugas vykdomas pagal šalių pasirašytą paslaugų perdavimo ‒ priėmimo aktą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atskaičius sumokėtą avansą.
4. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,02 procento nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
"Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas" (toliau - Planas) yra 2017-2020 m. investicijų projektas. Šiuo pirkimu perkamas vienas iš Plano etapų. 2017 m. iš LR valstybės biudžeto šiam investiciniam projektui skirta 150 tūkst. Eur, kuriuos privaloma įsisavinti iki š. m. pabaigos, todėl būtina atlikti pagreitintą procedūrą, kad būtų galima suspėti pasirašyti pirkimo sutartį ir sumokėti avansą (150 tūkst. Eur). Aplinkos ministerija negalėjo ankščiau paskelbti pirkimo dėl objektyvių aplinkybių. Siekiant didelio rengiamo Plano sektorinių institucijų įsitraukimo dėl rengiamo Plano programos, kurios pagrindu bus rengiamas Planas, turinio ir jos derinimo, LRV nutarimu buvo patvirtinta Plano rengimo, koordinavimo komisija. Ji aprobavo Plano programą. Ši programa patvirtinta 2017-09-07 AM įsakymu Nr. D1-756, o patikslinta 2017-10-12 AM įsakymu Nr. D1-840. Todėl, nesant patvirtintos Plano programos, ministerija neturėjo teisinio pagrindo paskelbti pirkimą ankščiau.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-02-07
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-08
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?