CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
LT-03163
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Isajenkienė
Telefonas: +370 52497184
Faksas: +370 52497126
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363858
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklų sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92220000  -  Televizijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Televizijos laidų ciklų sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000  -  Televizijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas turi sukurti vieną televizijos laidų ciklą, kurį sudaro 10 televizijos laidų, ir ištransliuoti nacionalinės aprėpties televizijoje. Vienos televizijos laidos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 22 min. (neskaičiuojant komercinių ar informacinių intarpų). Televizijos laidų ciklo tikslinė auditorija – mokiniai, tėvai, švietimo įstaigų, verslo sektoriaus atstovai ir suaugusieji.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T1) – Televizijos laidų ciklo kūrimo koncepcija (TV laidų detali struktūra ir scenarijaus planas)  /  Lyginamasis svoris:  40
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T2) – Televizijos laidų ciklo transliacijos pasiekimas auditorijai  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto pavadinimas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo 1 dalies – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai Eur ir 00 ct).
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000  -  Televizijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas turi sukurti vieną televizijos laidų ciklą, kurį sudaro 10 televizijos laidų, ir ištransliuoti nacionalinės aprėpties televizijoje. Vienos televizijos laidos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 22 min. (neskaičiuojant komercinių ar informacinių intarpų). Televizijos laidų ciklo tikslinė auditorija – mokiniai, tėvai, švietimo įstaigų, verslo sektoriaus atstovai ir suaugusieji.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T1) – Televizijos laidų ciklo kūrimo koncepcija (TV laidų detali struktūra ir scenarijaus planas)  /  Lyginamasis svoris:  40
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T2) – Televizijos laidų ciklo transliacijos pasiekimas auditorijai  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto pavadinimas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo 2 dalies – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai Eur ir 00 ct).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių pirkimo dokumentų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu. Paslaugų teikėjas per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pervesti užstatą į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Užstato suma: pirkimo 1 dalies – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai Eur ir 00 ct); pirkimo 2 dalies – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai Eur ir 00 ct).
2. Užsakovas Paslaugų tiekėjui sumoka dalimis: už kiekvieną sukurtą ir ištransliuotą per nacionalinės aprėpties televiziją laidą Užsakovas sumoka per 5 (penkias) darbo dienas gavus lėšas iš ES paramą administruojančių institucijų, tačiau ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos - faktūros už suteiktas paslaugas pateikimo Užsakovui dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-24
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-01-22
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-24
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 412 kab., 4 aukštas, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (t. y. pirmajame ir antrajame Komisijos posėdžiuose), atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=Kvalifikacij%C5%B3+ir+profesinio+mokymo+pl%C4%97tros+centras&filter_jarcode=193135687&filter_cpv=92220000&filter_tender=&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?