CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos auditorių rūmai
125262221
Ukmergės g. 369A
Vilnius
12142
LT
Asmuo ryšiams: Aurelija Raščiuvienė
Telefonas: +370 52032871
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lar.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=373148
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Asociacija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties Portugalijos pavyzdžiu mokymų organizavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80510000  -  Specialistų mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos mokymų programos „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinė patirtis Portugalijos pavyzdžiu“ organizavimo ir vykdymo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80510000  -  Specialistų mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  PT -  PORTUGAL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Portugalija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties Portugalijos pavyzdžiu mokymų organizavimo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-08-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Dėl svarbių priežasčių nesuteikus visų numatytų paslaugų nurodytu laiku ar esant kitoms
objektyvioms aplinkybėms ir pratęsus projekto ,,Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių
darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymas“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0004 įgyvendinimo
laikotarpį, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas atitinkamam laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.4.3-ESFA-K-814-01-0004

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas), turi įrodyti, kad nėra pagrindo juos pašalinti iš pirkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 4 punktų nuostatomis. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą)). Užtikrinimas turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti sutarties galiojimo terminą, įskaitant pirkimo sutarties pratęsimo galimybes. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 1700,00 Eur.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-12-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-03-21
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-12-21
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Lietuvos auditorių rūmai, Ukmergės g. 369A, III a. LT-12142, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-12-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88&kuras=0&task=edit&id=1744028

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?