CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Agnietė Garbaliauskaitė
Telefonas: +370 37305902
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360211
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kalorimetrinės bombos kuro kalorimetrui Parr 6400 CL pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38418000  -  Kalorimetrai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama 1 (viena) kalorimetrinė bomba, kuri yra pagrindinė Perkančiojo subjekto turimo ir naudojamo kuro kalorimetro Parr 6400 CL, dalis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38418000  -  Kalorimetrai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama 1 (viena) kalorimetrinė bomba, kuri yra pagrindinė Perkančiojo subjekto turimo ir naudojamo kuro kalorimetro Parr 6400 CL, dalis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už pristatytą Prekę Perkantysis subjektas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų po Prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jei sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaitą faktūrą per E. sąskaitą tiekėjas pateikia tik pasirašius Prekės perdavimo–priėmimo aktą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje numatytu terminu tiekėjui nepristačius Prekės, tiekėjas turės sumokėti Perkančiajam subjektui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
Perkančiajam subjektui laiku nesumokėjus už Prekę, tiekėjui raštu pareikalavus, Perkantysis subjektas įsipareigoja mokėti tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.
Tiekėjui ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės vienašališkai nutraukus Sutartį ar Perkančiajam subjektui nutraukus Sutartį dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajam subjektui tiekėjas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Perkančiojo subjekto patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-09-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-09-19
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.
Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis tiekėjai neinformuojami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apylinkės teismas
Laisvės al. 103
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-05
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Kalorimetrinės bombos kuro kalorimetrui Parr 6400 CL pirkimas Investicijų planas 2.1.67

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?