CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Agnietė Garbaliauskaitė
Telefonas: +370 37305902
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360015
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Deguonies, argono ir suspaustų azoto dujų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24111000  -  Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos deguonies dujos, kurių tūrio dalis ne mažesnė nei 99,5 proc., argono dujos, kurių grynumas (švarumas) – 99,996 proc., suspaustos azoto dujos, kurių grynumas ne mažiau negu 99,99 proc. su pristatymu Kauno mieste ir rajone.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Deguonies ir argono dujų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24111000  -  Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas ir rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos deguonies dujos (toliau – Deguonis) kurių tūrio dalis ne mažesnė nei 99,5 proc., argono dujos (toliau – Argonas), kurių grynumas (švarumas) – 99,996 proc. Perkamas Argonas 20 (dvidešimties) litrų talpos balionuose iki 150 (vieno šimto penkiasdešimties) vienetų; Deguonis 50 (penkiasdešimties) litrų talpos balionuose iki 4350 (keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimties) vienetų; Deguonis 20 (dvidešimties) litrų talpos balionuose iki 300 (trijų šimtų) vienetų; Deguonis 5 (penkių) litrų talpos balionuose iki 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) vienetų. Argonas ir Deguonis užsakomi pagal faktinį Perkančiojo subjekto poreikį atskirais užsakymais.
Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiui Perkančiajam subjektui išnuomoja balionus: skirtus Deguoniui pildyti 5 (penkių) litrų talpos balionus – 14 (keturiolika) vienetų; 20 (dvidešimties) litrų talpos balionus – 8 (aštuonis) vienetus; 50 (penkiasdešimties) litrų talpos balionus – 25 (dvidešimt penkis) vienetus; skirtus Argonui pildyti 20 (dvidešimties) litrų talpos balionus – 5 (penkis) vienetus. Balionų nuomos kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo dalies kainą.
Sutarties galiojimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Suspaustų azoto dujų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24111000  -  Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas ir rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos suspaustos azoto dujos (toliau – Azotas), kurių grynumas ne mažiau negu 99,99 proc. Perkamas Azotas 50 (penkiasdešimties) litrų balionuose, kurie sujungti ir sudėti į ryšulį (P12x50), kurį sudaro 12 (dvylika) balionų. Azoto ryšuliai užsakomi pagal faktinį Perkančiojo subjekto poreikį atskirais užsakymais, preliminarus kiekis per 3 (tris) metus iki 558 (penkių šimtų penkiasdešimt aštuonių) ryšulių. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota 7 (septynių) balionų ryšulių nuomos kaina.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas kiekvienai pirkimo daliai atskirai turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą: I pirkimo daliai – 2 000,00 Eur (dviejų tūkstančių Eur) sumai; II pirkimo daliai – 2 000,00 Eur (dviejų tūkstančių Eur) sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime negali būti jokių papildomų sąlygų, kurios apsunkintų Perkančiojo subjekto galimybę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Garantijos ar laidavimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip pasiūlymo galiojimo terminas.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už pristatytas Prekes Perkantysis subjektas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jei sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaitą faktūrą per E. sąskaitą tiekėjas pateikia tik pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje numatytu terminu tiekėjui nepristačius Prekių, tiekėjas turės sumokėti Perkančiajam subjektui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.
Sutartyje numatytu terminu Perkančiajam subjektui neapmokėjus už prekes, Perkantysis subjektas turės sumokėti tiekėjui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
Tiekėjui ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės vienašališkai nutraukus Sutartį ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajam subjektui tiekėjas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Perkančiojo subjekto patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-09-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-09-18
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apylinkės teismas
Laisvės al. 103
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-09-01
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?