CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
181705485
Lvovo g. 89-75
Vilnius
08104
LT
Asmuo ryšiams: Lijana Plaščinskaitė
Telefonas: +370 62027784
El. paštas: lijanap@vaatc.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vaatc.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=365678
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nuotekų tinklų rekonstravimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45259100  -  Nuotekų įrenginių remonto ir priežiūros darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami nuotekų tinklų rekonstravimo darbai pagal Buitinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. rekonstravimo projektą ir naujų tinklų įrengimo darbai pagal Paviršinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos projektą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45259100  -  Nuotekų įrenginių remonto ir priežiūros darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami nuotekų tinklų rekonstravimo darbai pagal Buitinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. rekonstravimo projektą ir naujų tinklų įrengimo darbai pagal Paviršinių nuotekų tinklų Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos projektą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 12 mėnesių ir tik tuo atveju, jeigu Rangovas negali užbaigti Darbų iki nustatyto termino pabaigos dėl piežasčių numatytų Konkurso sąlygų Sutarties projekte.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė lygi 10 procentų Sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
Mokėjimai už faktiškai atliktus ir priimtus Darbus atliekami eurais per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos – faktūros bei lydinčiųjų dokumentų, pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“, dienos. Rangovo PVM sąskaita – faktūra už praėjusį mėnesį faktiškai atliktus darbus privalo būti pateikta iki einamojo mėnesio 10 dienos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-31
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-31
Vietos laikas:  13:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?