CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos vanduo"
140089260
Ryšininkų g. 11, Klaipėda
Klaipėda
91116
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Škrabienė
Telefonas: +370 46466201
Faksas: +370 46466179
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vanduo.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364022
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Klaipėdos m.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimo Klaipėdos m. paslaugų atlikimas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 92197.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimo Klaipėdos m. paslaugų atlikimas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 92197.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr.05.1.1-APVA-R-007-31-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjekto grupės narys, jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos partneriai, ar pasitelkiami Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai, kai jie pasitelkiami, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti jų užpildyti Europos bendrųjų viešųjų pirkimų dokumentai (toliau - EBVPD). Atitiktį EBVPD reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo. Pastaba: Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas PS įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Konkurso dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas ne mažesne nei 3 000 (trijų tūkstančių) eurų suma LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: 1. LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija; 2. Draudimo bendrovės laidavimo raštu/liudijimu; 3. Kiti pasiūlymo užtikrinimo būdai - nepriimami.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 1. Pirkėjas mokėjimo prašymus įgyvendinančiajai institucijai Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikia pagal suderintą grafiką ne dažniau kaip kas antrą mėnesį, t. y. iki neporinių mėnesių 10 dienos. Tiekėjui už paslaugas, suteiktas per du kalendorinius mėnesius, bus apmokama per 56 dienas nuo mokėjimo prašymo įgyvendinančiajai institucijai pateikimo dienos. 2. Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui moka periodiniais mokėjimais po Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei sąskaitos faktūros už atliktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos. Tiekėjas šiuos dokumentus Pirkėjui pateikia iki neporinio mėnesio 5 dienos. 3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui pateikia per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“; 4. Pirkėjas už perkamas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

PS nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir PS pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Laimėjęs konkursą dalyvis privalės užtikrinti sutarties įvykdymą LR civilinio kodekso nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu - LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu/liudijimu. Užtikrinimo vertė – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2017-12-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-17
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda.
Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
LT-92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-03
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=140089260&filter_tender=Pavir%C5%A1ini%C5%B3+nuotek%C5%B3+sistem%C5%B3+inventorizavim&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1747087

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?